Gotycki kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła został zbudowany w 1334 roku i do obecnych czasów przetrwał w prawe niezmienionej formie. W XVII wieku, od południa dobudowano kruchtę. Niewielkie przebudowy miały też miejsce w XIX wieku. Od około 1580 do 1945 roku należał do parafii ewangelickiej. Zniszczoną w 1945 roku wieżę nakryto nowym płaskim dachem, a następnie w latach 2016-17 ośmioboczną izbicą wraz z hełmem krytym gontem.

Kościół zbudowany z cegły został posadowiony na charakterystycznej podmurówce z ciosanych kamieni. Część nawową, pseudobazylikową dobudowano w pierwszej połowie XV wieku, w trzecim zaś etapie dobudowano wieżę. W świątyni, nad wejściem do prezbiterium, znajduje się kamienny kartusz z herbem Gdańska i datą 1687. Taki sam kartusz umieszczono za zewnętrznej ścianie prezbiterium. Wewnątrz znajduje się późnomanierystyczny ołtarz główny z 1675 roku, chrzcielnica z XVIII wieku, a ponadto barokowe stalle, chór muzyczny, ambona i konfesjonał. Budowla od każdej strony wzmocniona jest przyporami. Obok kościoła zachowało się kilka starych nagrobków. Ciekawostką jest znajdujący się na murze zewnętrznym kościoła na wysokości 1,5 m znak wskazujący poziom wód powodziowych w kwietniu 1829 roku, kiedy w wyniku przerwania wałów w rejonie Steblewa, Ptaszników oraz Giemlic w ciągu 4 godzin woda zalała wieś na wysokość 1,5 metra.

Nieopodal kościoła znajduje się barokowa plebania z 1728 roku nakryta mansardowym dachem z lukarnami, krytym dachówką holenderką i wzmacniającymi budynek przyporami. W sieni znajduje się tablica erekcyjna z czarnego marmuru. Zachowały się drzwi wejściowe z barokowymi okuciami oraz duże okna z pierwotną stolarką. Kościół znajduje się w północnej części wsi, przy drodze do Miłocina.

Trutnowy są położone 11 km na wschód od Pruszcza Gdańskiego, przy drodze nr 227 do Cedrów Wielkich.

Zdjęcia wykonano w maju 2019 roku.

 • Elewacja północna

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Wieża

 • Portal główny

 • Elewacja północna

 • Elewacja północna

 • Wieża

 • Prezbiterium

 • Herb Gdańska z datą

 • Znak poziomu powodzi

 • Nagrobek byłego cmentarza

 • Barokowa plebania