Eklektyczny pałac w Wojsławicach został zbudowany około roku 1900 przez Siemiątkowskich, ostatnich dziedziców majątku.

Jest to piętrowa budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta czterospadowym, blaszanym obecnie dachem. W elewacji frontowej znajdują się dwa ryzality. Prawy, skrajny, dwuosiowy zwieńczono trójkątnym szczytem, a środkowy zwieńczono pełną attyką i poprzedzono gankiem ze schodami. Skraj lewego boku jest zakończony pozornym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem. W elewacji parkowej środkowy ryzalit zwieńczono trójkątnym szczytem z okulusem. Do prawego boku dostawiono niewielką parterową dobudówkę. Narożniki budowli są boniowane. Całość jest otoczona rozległym parkiem, w którym rośnie wiele cennych drzew i krzewów.

Poza parkiem leży staw z wyspą, na której znajdują się ruiny renesansowej budowli obronno-mieszkalnej z XVI wieku (murowanego dworu – zameczku), wzniesionej zapewne przez Wężyków Wojsławskich herbu Abdank, a użytkowane przez okres niemal dwustuletni.

Obok stawu stoi neoklasycystyczny dwór z 1 połowy XIX wieku.

Od 1945 roku w pałacu mieści się m. in. Zespół Szkół Rolniczych i gimnazjum publiczne. W roku 1976 staraniem nauczycielki Bożeny Antoszczyk, powstała w piwnicach Izba Pamięci prezentująca życie i pracę na dawnej wsi sieradzkiej. Dzisiejsza nazwa instytucji to Szkolna Izba Regionalna. Eksponowane są tu zbiory etnograficzne, obrazujące życie i pracę ludzką na dawnej wsi sieradzkiej. Odtworzony jest stary warsztat szewski, stelmarski, tkacki i kuźnia.

Wojsławice są położone 6 km na północ od Zduńskiej Woli. Pałac ostatnio przeszedł kapitalny remont elewacji.  Jadąc obwodnicą (ul. Łódzką) na skrzyżowaniu (przy Biedronce) należy skręcić w prawo. Pałac znajduje się we wschodniej części parku w Wojsławicach.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit frontowy

  • Elewacja tylna

  • Ruiny zameczku na wyspie

  • Neoklasycystyczny dwór