Zameczek na wysepce w Wojsławicach został zbudowany w połowie XVI wieku z inicjatywy przedstawicieli rodu Wężyków. To niewielkie założenie składało się z murów obwodowych, najprawdopodobniej zwieńczonych gankiem i blankami, o grubości około 1,7 m, na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 20,5 x 23 x 21,7 x 23,4 metra. Część południową założenia wypełniał dwu-, lub trzykondygnacyjny dom mieszkalny o wymiarach 23 x 8,9 metrów. Część północną zajmował dziedziniec o wymiarach 10 x 20 metrów, a w murze wschodnim usytuowano bramę i furtę dla pieszych. Przy północno-wschodnim narożniku stała baszta na planie półkola o średnicy 6 metrów, przylegała ona bezpośrednio do północnej ściany przelotu bramnego. Łączna powierzchnia tego niewielkiego założenia wynosiła 490 metrów kwadratowych.

         Do dziś zachowały się pozostałości murów dwóch izb i resztki baszty. Badania archeologiczne przeprowadzono w latach 1976-77. Obecnie na wyspę z ruinami prowadzi drewniany mostek. W ruinach działa  mały punkt gastronomiczny, ponieważ urządzono tu łowisko dla wędkarzy.

         Wojsławice są położone 5 km na północ od Zduńskiej Woli, przy lokalnej drodze do Szadka. Ruiny znajdują się na wyspie pośrodku stawu na terenie Zespołu Szkół Rolniczych. Obok ruin znajduje się też pałac i dwór rodziny Siemiątkowskich.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

  • Wysepka z ruinami

  • Wysepka z ruinami

  • Wysepka z ruinami

  • Wysepka z ruinami

  • Wysepka z ruinami

  • Wysepka z ruinami

  • Wysepka z ruinami

  • Wysepka z ruinami