Murowany zamek w Wolborzu powstał około połowy XIV wieku z inicjatywy biskupa Macieja z Gołańczy, lub jego następcy i bratanka Zbyluta z Gołańczy. Nie znamy średniowiecznego rozplanowania warowni, choć przypuszcza się że było to założenie regularne, czworoboczne, zbudowane z cegły, a fundamenty i podmurówka wykonane były z kamienia. Zamek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany przez kolejnych biskupów, Jakuba z Sienna, Macieja Drzewickiego, który poświęcił nową kaplicę, Andrzeja Zebrzydowskiego i Hieronima Rozdrażewskiego, a okres świetności zamku przypada przełom wieków XVI i XVII. Jak wynika z licznych inwentarzy w XVII wieku warownia składała się z dwóch elementów. Tak zwany zamek górny miał kształt czworoboku z narożnymi wieżyczkami, posiadał trzykondygnacyjną wieżę i był otoczony fosą. Wjazd do niego był poprzedzony zwodzonym mostem. Obok znajdował się tzw. Zamek Dolny spełniający funkcję zaplecza gospodarczego.

         Wolbórz był w posiadaniu biskupów Włocławskich do końca XVIII wieku. Wielokrotnie na zamku przebywał król Władysław Jagiełło, który koncentrował tutaj wojska na rozprawę z Krzyżakami. Przebywali w Wolborzu też inni królowie: Zygmunt August, Stefan Batory, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski. W 1671 roku zamek został zniszczony przez pożar, lecz go odbudowano.

         Dopiero następny pożar z roku 1776 spowodował, że został opuszczony przez biskupa Antoniego Ostrowskiego, który przeniósł siedzibę biskupią do wzniesionej niedaleko nowożytnej rezydencji pałacowej. Zamek szybko popadł w ruinę i został rozebrany. Do dziś po założeniu zachowała się tylko płyta herbowa umieszczona pod okapem domu przy ulicy Modrzewskiego 2. Najprawdopodobniej podniesiona w 1901 roku ze znajdujących się obok ruin zamku i użyta do ozdobienia budowanego wtedy domu. Kamienna płaskorzeźba przedstawia herb Doliwa i napis : „R.P.1901 r. 26 MAJA ZNALEZIONY I ODNOWIONY”.

         Wolbórz jest położony 15 km na północny-wschód od Piotrkowa Trybunalskiego, po lewej stronie drogi nr 8 do Warszawy. Zamek znajdował się na łąkach za domem przy ulicy Modrzewskiego 2.

         Zdjęcie wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Kartusz herbowy pozoatały po zamku