Zamek w Wschowej wzniósł prawdopodobnie Kazimierz Wielki po przyłączeniu miasta do Korony w roku 1343. Warownia składała się prawdopodobnie z czworoboku murów obwodowych, wzmocnionych skarpami, domu stojącego przy wschodniej kurtynie i ośmiobocznej wieży. Od strony miasta, czyli od zachodu znajdowała się brama wjazdowa poprzedzona mostem nad nawodnioną fosą.

         W 1383 roku książęta głogowscy oblegli zamek i miasto, lecz nie udało im się ich zdobyć. W roku 1474 Maciej Korwin najechał Wielkopolskę, lecz również i jemu nie udało się zdobyć zamku. W czasie „potopu” zamek został zdewastowany przez Szwedów, którzy umieścili w nim swoją załogę. Po Szwedach zamek przejęli na pewien czas Brandenburczycy, co dopełniło miary jego zniszczenia. U schyłku XVIII wieku w wyniku działalności Komisji Dobrego Porządku, zamek został odbudowany i przeznaczony na cele administracyjne, w wyniku czego utracił swój pierwotny kształt. Następnie mieściło się w nim więzienie, a obecnie zakład produkcyjny. W piwnicach nowożytnych budynków zachowały się relikty sklepień oraz fragmenty murów czternastowiecznych murów kurtynowych.

         Wschowa jest położona 18 km. na zachód od Leszna przy drodze nr 12 do Głogowa. Zamek znajduje się w centrum miasta, 200 m na wschód od rynku starego miasta.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2005 roku.

  • Widok od południa

  • Skrzydło północne

  • Narożnik północno-zachodni

  • Narożnik północno-zachodni