Murowany zamek w Wyszogrodzie został wzniesiony w prawdopodobnie w drugiej połowie XIV lub na przełomie XIV i XV wieku z fundacji księcia mazowieckiego Janusza I Starszego, lub jego ojca Siemowita III. Założenie wzniesiono na miejscu starszego, drewnianego grodu. Umiejscowiono je na na prawym, wysokim brzegu Wisły, na cyplu oddzielonym jarami i przekopem od skarpy nadrzecznej. Prawdopodobnie było to założenie regularne, czworoboczne z ośmioboczną wieżą i głównym domem mieszkalnym, wzniesionym na planie prostokąta, oraz wysuniętym przed kurtynę wieżowym budynkiem bramnym. Zamek był położony na wschód od miasta.

         Dalsze dzieje zamku nie są znane, w XVIII wieku był już ruiną, którą w 1798 roku władze pruskie rozebrały  na materiał budowlany. Po tej rozbiórce pozostała jeszcze do 1870 roku ośmioboczna ceglana wieża zamkowa. Obecnie na tzw. Górze Zamkowej nie ma żadnych śladów po zamku.

         Wyszogród jest położony na prawym brzegu Wisły, na skrzyżowaniu drogi nr 62 z Płocka do Warszawy i nr 50 z Sochaczewa do Płońska. Góra Zamkowa to stożkowate wzniesienie za domami, po prawej stronie zachowanego przęsła drewnianego mostu.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2010 roku.

  • Stare przęsło mostowe

  • Góra Zamkowa

  • Góra Zamkowa

  • Góra Zamkowa

  • Droga na górę

  • Jakieś relikty na szczycie ?

  • Góra Zamkowa