Pierwszy kościół w Zaleskich pw. św. Stanisława został wzniesiony w 1590 roku. Obecny pochodzi z lat 1754-57. Świątynię wymurowano z czerwonej cegły i otynkowano. Jednonawową budowlę wzniesiono na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium z wieżą od strony zachodniej i zakrystią od strony południowej. Dach kościoła pokryty został dachówką karpiówką, zaś barokowy hełm wieży pokryty jest blachą. Do zabytkowego wyposażenia świątyni należy kompilowany drewniany ołtarz z XVIII-wiecznymi rzeźbami oraz empory boczne i ławki z tego samego wieku, XIX- wieczny chór wsparty na drewnianych filarach. Na południowej ścianie wieży, poniżej okrągłego zegara widnieje data „1754”.

Dookoła kościoła przez pięćset lat grzebano mieszkańców wsi. Na terenie przykościelnego cmentarza znajduje się XIX-wieczny krzyż poświęcony zmarłym mieszkańcom gminy Zaleskie w latach 1325-1853 z inskrypcją: „Hier ruhen in Gott die Hingeschiedene der Gemeinde SALESKE, vom Jahre 1325 -1854. Friede się mit ihnen!” (‚Tu spoczywają prochy mieszkańców wsi od 1325 do 1854 roku’). Świątynia w Zaleskich, a konkretnie jej wieża, tak jak wieże wielu kościołów znajdujących w sąsiedztwie Bałtyku była przez długi czas umieszczana na mapach morskich, jako znak nawigacyjny.

Zaleskie są położone 9 km na południowy-zachód od Ustki, przy drodze nr 203 do Darłowa. Kościół znajduje się w centrum wsi tuż obok dworu.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Widok od południa

  • Elewacja północna

  • Główne wejście

  • Żeliwny krzyż

  • Wejście do zakrystii

  • W głębi dwór