Zamek w Żarach został wzniesiony przez von Bibersteinów po roku 1355, kiedy to ten ród stał się właścicielem miasta. Było to regularne, czworoboczne założenie o wymiarach 30,8 x 34,1 m pierwotnie nie posiadające wieży. Składało się ono z murów obwodowych, z bramą w połowie kurtyny wschodniej, oraz głównego domu mieszkalnego, usytuowanego wzdłuż kurtyny północnej. Pod koniec XIV wieku wzniesiono skrzydło zachodnie oraz czworoboczną wieżę. W XV wieku nastąpiła poważna przebudowa obiektu, która nadała mu cechy późnogotyckie. Powstał wtedy południowo-wschodni budynek, zamykający czteroskrzydłowe założenie z wewnętrznym dziedzińcem.

         W 1558 roku zamek kupili von Promnitzowie, którzy przekształcili go w renesansową rezydencję. Przebudowa polegała na zmianie wystroju wnętrz, a także wprowadzeniu arkad w południowej i wschodniej elewacji dziedzińca. W latach 1710-26 wznieśli oni nowy barokowy pałac  sąsiadujący z zamkiem od południa, który przejął funkcję ich głównej siedziby. W starym zamku od początku XIX wieku mieściło się więzienie, a od 1935 roku lokalne muzeum. W 1945 roku zamek i pałac zostały spalone. W latach 1966-75 kompleks zabudowań częściowo zabezpieczono. Obecnie zespół znajduje się w prywatnych rękach i trwa jego powolna odbudowa.

         Żary są położone 47 km na południowy-zachód od Zielonej Góry, przy skrzyżowaniu dróg nr  27 i 12. Zamek i pałac znajduje się w północno-zachodniej części starego miasta, przy ul. Zamkowej i Mieszka I.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku.

 • Widok od południa

 • Skrzydła południowe

 • Tympanon pałacu

 • Przelot bramny

 • Skrzydła północne

 • Skrzydło północne

 • Czteroskrzydłowa część założenia

 • Zachodnia dobudówka

 • Skrzydło południowe z wieżą

 • Wieża

 • Wieża

 • Dobudówka