Murowaną wieżę mieszkalno-obronną w Żelaźnie zbudowano prawdopodobnie u schyłku XV wieku. Wieża ma prostokątny plan o wymiarach 6,5 x 7 m i jest nakryta wysokim czterospadowym dachem. Czterokondygnacyjna budowla wzniesiona z kamienia jest obecnie otynkowana z trzech stron. Na ścianie nieotynkowanej zachował się ślad po wykuszu latryny.

         Nie znany jest fundator budowli. W 1727 roku wieża została przebudowana co wskazuje data wykuta w nadprożu portalu. W 1966 roku budowlę poddano pracom remontowo-konserwatorskim.

         Żelazno jest położone 7 km na południe od Kłodzka przy drodze nr 33 do Bystrzycy Kłodzkiej. Wieża znajduje się na wzniesieniu w centrum wsi, około 100 m po prawej stronie szosy.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Widok ogólny

  • Ślad po wykuszu

  • Elewacja z wejściem

Parę lat temu do wieży dobudowano drewniany ganek i hurdycje.

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.