Gotycki kościół rzymskokatolicki (obecnie greckokatolicki pw. św. Mikołaja) w Żelichowie został wzniesiony w 1352 roku, a następnie rozbudowany w XVII wieku. W XVI wieku należał do ewangelików, a w następnym stuleciu przejęli go ponownie katolicy. W XIX i XX wieku odnowiono wieżę, która ostatecznie została zniszczona w czasie II wojny światowej. Po wojnie kościół użytkowany był zarówno przez wiernych wyznania greckokatolickiego jak i rzymskokatolickiego. Obecnie, jako cerkiew służy tylko grekokatolikom.

Ceglana świątynia jest konstrukcją zbudowaną na planie prostokąta, orientowaną, jednonawową, z wydzielonym prezbiterium, bez wieży. Czworoboczna kruchta, nad którą niegdyś była wieża, przylega do strony zachodniej, a zakrystia do strony południowej. Ściana zachodnia oraz część ścian północnej i południowej stanowią konstrukcję ryglową, a pozostałe zbudowane są z jednolitej cegły. Szczyt zachodni jest oszalowany deskami pionowo. Strona od prezbiterium zdobiona jest schodkowym szczytem z blendami. Mury dookoła wzmocnione są przyporami.

We wnętrzu strop przykrywają XVIII-wieczne polichromie. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII wieku (ołtarz główny, 2 ołtarze boczne, prospekt organowy, malowany chór, ambona z figurkami aniołów, ławki, konfesjonały i żyrandole). Ołtarz główny zawiera dwa obrazy: centralny z Matką Boską i u szczytu – mniejszy, z postacią Chrystusa. Ołtarz zdobią między innymi 4 kolumny i figury świętych. Ołtarze boczne usytuowane są po obu stronach ołtarza głównego i posiadają po dwie kolumny, między którymi znajdują się obrazy przedstawiające wizerunek św. Mikołaja oraz sceny biblijne. Ołtarze boczne przyozdobione są złoceniami i figurkami świętych. Przed prezbiterium, do stropu podwieszony jest krucyfiks z postaciami aniołów trzymających krzyż. Ciepły charakter wnętrza świątyni tworzą detale, jak np. malowane słupy i drzwi, figurki aniołów i obrazy.

Przy kościele znajduje się kilka starszych nagrobków oraz małe lapidarium, na którym zachowało się kilka żeliwnych krzyży, betonowe cippusy i fragment steli. Kościół pw. św. Mikołaja pod nr 31 w Żelichowie usytuowany jest w bliskiej odległości od domu podcieniowego „Mały Holender”, w pobliżu rzeki Tugi.

Zdjęcia wykonano w maju 2020 roku.

Żelichowo jest położone na Żuławach Malborskich,  nad rzeką Tugą, po wschodniej stronie drogi nr 502 do Stegny, 4 km na północ od Nowego Dworu Gdańskiego.

  • Tu była wieża

  • Kamienna chrzcielnica w kruchcie

  • Nawa główna

  • Ikonostas

  • Relikty cmentarza mennonickiego