Gotycki kościół w Zimowiskach pw. Św. Mikołaja był wzmiankowany już w 1356 roku. Z pierwotnego założenia pozostała wieża, korpus został przebudowany w XVII wieku. W końcu XIX wieku dobudowano od północy ramię transeptu (obecnie zakrystia).

Obiekt zbudowany został na planie prostokąta z węższą wieżą od strony zachodniej i zakrystią od północy. Jednonawowa świątynia został a wymurowana z cegły, otynkowana, posadowiona na kamiennym fundamencie. Wieżę kościoła zwieńczono dachem naczółkowym, zaś nawę pokrywa dach dwuspadowy. U dołu wieży jest wmurowany kamień z młyna spalonego na rozkaz księcia Bogusława X. Nad wejściem do kościoła widoczne są gotyckie okna zamurowane w czasie remontu.

Z zabytkowego wyposażenia zachował się ołtarz i empora z około 1615 roku, ufundowane przez ówczesnych właścicieli majątku w Zimowiskach, rodzinę Winterfeldt, ambona datowana na koniec XVIII wieku oraz prospekt organowy z XIX wieku. W kościele znajdują się dwa XVII-wieczne epitafia rodziny von Winterfeldt. Zachowała się tu pokrywa ich krypty , skrywającej prawdopodobnie m.in. szczątki Borharda von Winterfeldta.

Zimą 1996 roku natrafiono na 3 dębowe deski z wypisanymi złotymi literami nazwiskami poległych. Deski od II wojny światowej leżały na strychu średniowiecznej kościelnej wieży. Tablice znów zawisły w 2001 roku w świątyni pod wieżą, obok kamiennych nagrobków rycerzy z rodu von Winterfeld. Najstarsza z tablic upamiętnia 6 mieszkańców parafii, którzy zginęli prawie 200 lat temu w wojnach napoleońskich. Obok kościoła znajdował się dawniej cmentarz z licznymi ozdobnymi, żeliwnymi krzyżami. 

Zimowiska są położone około 7 km na południowy-wschód od Ustki, przy drodze nr 21 do Słupska. Kościół usytuowany jest obok drogi Ustka – Słupsk, po jej północnej stronie.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Widok od północy

  • Gotycka wieża

  • Z prawej zakrystia

  • Zdjęcie wykonano przez szybę