Drewniana cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra w Złockiem została zbudowana w końcu XIX wieku według projektu Kondracza. Świątynia wyróżnia się budową na tle innych łemkowskich świątyń w okolicy. Nawa, prezbiterium i pritwor zbudowane są na planie krzyża, a w miejscu przecięcia jego ramion znajduje się olbrzymia, osadzona na ośmiokątnym tamburze kopuła zwieńczona pozorną latarnią. Do pritworu dostawiona jest wieża o  konstrukcji słupowo–ramowej, również zwieńczona pozorną latarnią. Całą budowlę oszalowano poprzecznymi deskami.

We wnętrzu znajduje się kompletny XIX wieczny ikonostas autorstwa Antoniego i Michała Bogdańskich. Prezentuje on schemat typowy dla tych terenów – z przedstawieniami Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej między wrotami carskimi i diakońskimi oraz ikonami patrona cerkwi po prawej stronie wrót diakońskich oraz św. Mikołaja z lewej strony. Powyżej umieszony jest rząd prazdników czyli ikon świątecznych, a nad nimi Deesis – wielka modlitwa błagalna zanoszona przez Apostołów do Chrystusa Tronującego. Całość wieńczy krucyfiks oraz medaliony przedstawiające proroków starotestamentowych. W cerkwi znajdują się także dwa XIX wieczne ołtarze boczne przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz świętych Cyryla i Metodego a także przeniesiony z poprzedniej cerkwi barokowy krucyfiks. Po wysiedleniu z tego terenu dawnych mieszkańców – Łemków w 1947 roku w ramach Akcji Wisła, a dawną świątynię grekokatolicką użytkuje obecnie Kościół Rzymskokatolicki.

Złockie jest położone 2,5 km na północ od Muszyny, w kierunku Jaworzyny Krynickiej. Cerkiew stoi, przy zielonym szlaku, na grzbiecie oddzielającym Złockie od Szczawnika.

Zdjęcia wykonano w lutym 2013 roku.

 • Widok ogólny

 • Widok od zachodu

 • Elewacja południowa

 • Wieża

 • Widok z parkingu

 • Elewacja południowa

 • Cmentarz łemkowski

 • Fresk na stropie

 • Nawa

 • Ikonostas

 • Ikonostas

 • Fragment ikonostasu

 • Nawa