Eklektyczny pałac w Aleksandrowie Kujawskim został wzniesiony około 1900 roku, z inicjatywy hrabiego Władysława Trojanowskiego, z przeznaczeniem dla jego syna Edwarda. Rezydencję zbudowano na rzucie wydłużonego prostokąta, na linii wschód-zachód  z fasadą od strony południowej. Budowla składa się z trzech części, z których dwie boczne są parterowe, a piętrowy korpus główny tworzy nieznaczny ryzalit. Wszystkie części zwieńczono balustradową attyką, za którą na skrzydłach bocznych znajdują się tarasy. Elewacja frontowa jest siedmioosiowa: boczne segmenty dwuosiowe, środkowy trójosiowy z wejściem pośrodku, poprzedzonym portykiem, o czterech pseudo korynckich kolumnach, wspierającym balkon ozdobiony tralkową balustradą. Portyk ze schodami po obu stronach, oraz ściany budowli posadowione są na wysokim, wyrównującym spadek terenu cokole, który obejmuje strefę suteren, pełniących funkcje gospodarcze. Elewacja północna, od strony ogrodu została zbudowana analogicznie jak w fasadzie. W elewacji zachodniej (od strony ulicy) znajdują się drzwi wejściowe z półkolistym nadświetlem, poprzedzone trójstopniowymi schodami zewnętrznymi. W elewacji szczytowej po stronie wschodniej umieszczono drzwi na taras. Parter wyposażono w okna zamknięte półkolistym łukiem, a piętro w okna prostokątne. Pałac ma bardzo bogaty detal architektoniczny: ozdobne gzymsy, opaski, fryzy, balustrady, lizeny, pilastry, przy czym przeważają podziały horyzontalne wyznaczone profilowanymi gzymsami: cokołowym, parapetowym, opaskowym i kosnolkowym koronującym segment środkowy. Układ wnętrz pałacu jest dwutraktowy z salonem w części środkowej traktu frontowego i hallem z klatki schodowej w trakcie północnym. Kondygnacje połączone przez schody główne w hallu oraz żeliwne kręcone schody prowadzące do suteren. Całość otoczona jest zadbanym parkiem krajobrazowym. W latach 1984-91 przeprowadzono kapitalny remont pałacu. Obecnie w budowli mieści się Zespół Szkół nr 1. 

         Aleksandrów Kujawski jest położony około 17 km na południe od centrum Torunia, po prawej stronie drogi nr 91 do Włocławka. Z drogi nr 91 należy skręcić w drogę nr 266, na wysokości Ciechocinka. Pałac znajduje się przy ulicy Wyspiańskiego 4.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

  • Narożnik południowo-zachodni

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Elewacja tylna - północna

  • Czterokolumnowy portyk

  • Boczne skrzydło