Gotycki zamek w Żywcu został zbudowany przez rodzinę Komorowskich po 1477 roku. Powstała wówczas murowana wieża obronno-mieszkalna, zbudowana na planie czworoboku otoczona prawdopodobnie murem obwodowym na planie prostokąta. Pod koniec XV wieku powstały wewnątrz muru obwodowego trzy kolejne wieże, zestawione narożnikami łącznie ze starszą wieżą wokół małego dziedzińca. Na początku XVI wieku Jan Komorowski przeprowadził modernizację obwodu obronnego oraz rozbudował część mieszkalną.

         W latach 1569-1624 nastąpiła kolejna modernizacja, nadająca warowni charakter renesansowej rezydencji pałacowej. Rozbudowano wówczas skrzydła od strony północnej i zachodniej, a z dwu stron dziedzińca dodano arkadowe krużganki. W 1624 roku rezydencję przejęła królowa Konstancja, a po niej król Jan Kazimierz. W 1656 roku zamek został zajęty i zdewastowany przez Szwedów. Pozostający w dzierżawie Żywiec wykupili w 1678 roku Wielopolscy, którzy w latach 1716-21 przeprowadzili gruntowny remont rezydencji. W 1808 roku zamek stał się własnością księcia Albrechta saskiego, a w 1838 roku przejęli zamek Habsburgowie, którzy byli właścicielami budowli do 1939 roku. Obecny wygląd zamku pochodzi z czasów przebudowy i modernizacji przeprowadzonej w latach 1850-71 przez Karola Habsburga. Dziś odrestaurowany zamek pełni funkcje muzealne.

         Żywiec jest położony 21 km na południe od Bielska-Białej przy drodze nr 69 do Zwadronia. Zamek znajduje się w zachodniej części miasta na prawym brzegu Soły.

         Zdjęcia wykonano w sierpniu 2004 roku.

         Nowe zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

 

 • Skrzydło wschodnie

 • Narożnik północno-wschodni

 • Skrzydło południowe

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Brama wjazdowa podzamcza

 • Przelot bramny

 • Widok od podzamcza

 • Skrzydło wschodnie

 • Główne wejście

 • Narożnik północno-wschodni

 • Narożnik północno-wschodni

 • Baszta północno-wschodnia

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło wschodnie

 • Inskrypcja na ścianie

 • Przelot bramny

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Schody na piętro