Pierwotne, drewniane założenie wzniesione przez Krzyżaków około 1240 roku zostało zdobyte przez Prusów w 1264 roku. Po odzyskaniu warowni przez Krzyżaków obiekt spłonął w 1273 roku, a następnie został odbudowany prawdopodobnie jako murowany. W 1326 roku pod zamkiem lokowano miasto. Mieszkańcy w 1454 roku zburzyli założenie i nie zostało ono odbudowane. Na jego miejscu wzniesiono, być może z wykorzystaniem murów zamkowych, siedzibę starostów książęcych. W 1902 roku zbudowano nową siedzibę starostwa powiatowego, która spłonęła w 1945 roku. Na terenie dawnego zamku nie prowadzono żadnych prac wykopaliskowych , dlatego też wygląd zamku nie jest znany. Jedynym źródłem pozwalającym na wysoce hipotetyczną rekonstrukcję zamku jest ilustracja w 1684 roku w dziele Ch.Hartknocha „Alt und Neues Preussen”.

Bartoszyce są położone 23 km na północny-wschód od Lidzbarka Warmińskiego, przy drodze nr 51 do przejścia granicznego z Rosją w Bezledach.

Wzgórze zamkowe jest położone w zakolu Łyny, około 500 metrów na północ od Starego Miasta, przy u. Zamkowej.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2923 roku.

  • Tablica informacyjna

  • Wzgórze zamkowe