Dokładna data budowy pierwotnej świątyni pw. Najświętszej Marii Panny w Białym Kościele nie jest znana, ale prawdopodobnie musiało to nastąpić pod koniec XII lub na początku XIII wieku. Była to kamienna budowla z granitu, jednonawowa z prostym prezbiterium, nakryta sklepieniem kolebkowym, z wieżą od strony zachodniej.

W latach 1552-1698 i 1703-1945 świątynia należała do protestantów. W 1643 i w 1768 roku była zniszczona przez pożary. Gruntowna przebudowa kościoła w stylu klasycystycznym miała miejsce w 1827 roku. Budowlę pokryto dachem cynkowanym, odnowiono wieżę. Zakupione zostały nowe, szesnastopiszczałkowe organy. Odnowiono także zbudowaną w 1769 roku plebanię. 

W czasie działań wojennych, na początku maja 1945 roku, na wieży kościoła mieścił się punkt obserwacyjny, a w kościele znajdował się skład amunicji. w czasie wycofywania się, Niemcy zdetonowali nagromadzoną amunicję  wraz z kościołem, który uległ zburzeniu i doszczętnie się wypalił. Po wojnie, kościół jako cenny zabytek pozostawał w postaci trwałej ruiny aż do 1984 roku. Kościół odbudowano dopiero w latach 1984-94, z pieczołowitym zachowaniem elementów zabytkowych, nadając budowli formę postmodernistyczną. Ze starego kościoła pozostały w przykościelnym lapidarium: mury nawy, fragmenty późnoromańskiego tympanonu, resztki portalu i okien oraz podstawa wewnętrznej empory.

Biały Kościół jest położony 6 km na południe od Strzelina.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Przykościelne lapidarium