Gotycki zamek w Brodnicy został zbudowany przez Krzyżaków na początku XIV wieku w miejscu wcześniejszego, drewnianego założenia. Na kamiennych fundamentach postawiono cztery ceglane, podpiwniczone skrzydła w formie kwadratu 45×45 m. Zamek posiadał trzy narożne wieżyczki, a od północy wysoką na prawie 50 m. basztę do której dostęp był tylko z ganku obronnego. Baszta w dolnej części sześciokątna, wyżej przechodzi w ośmioboczną jest zwieńczona tarasem obserwacyjnym. Obok baszty od strony południowo-wschodniej znajduje się główne wejście na zamek poprzedzone przedbramiem i mostem przerzuconym nad fosą. W skrzydle przy bramie znajdowała się kaplica zamkowa oraz pomieszczenia konwentu.  W skrzydle północno-wschodnim znajdował się kapitularz, a południowo-zachodnim pomieszczenia komtura oraz infirmeria. Wysokość skrzydeł sięgała prawdopodobnie ok. 17 m. Od wschodu i od południa do zamku przylegało podzamcze również otoczone murami, w których były dwie bramy. Całość zamykała się w prostokącie 120×190 m. Założenie powstało na prawym brzegu Drwęcy, przy ujściu do niej niewielkiej rzeczki nawadniającej fosę otaczającą budowlę.

         Siedziba komtura brodnickiego stanowiła jeden z najpotężniejszych zamków krzyżackich. Budowę można podzielić na kilka etapów. Pierwszy do roku 1317, następnie 1339, oraz 1387 i 1415. W roku 1466 zamek zajęły wojska polskie i utworzono w nim starostwo. Po pożarze, który strawił zamek w roku 1550 został odbudowany przez starostę Rafała Działyńskiego. Zbudowano wówczas na podzamczu od wschodu nowy dom, który po 1605 zajmowała Anna Wazówna. Zamek mocno ucierpiał w czasie wojen szwedzkich w wyniku których na przełomie XVIII i XIX wieku był systematycznie rozbierany. Dopiero w 1842 na polecenie Fryderyka Wilhelma IV rozbiórki wstrzymano. Po II wojnie światowej w latach 70 i 80 XX wieku przeprowadzono badania w wyniku których zamek odgruzowano, wyeksponowano zarysy murów, a w piwnicach utworzono muzeum. Udostępniono również wieżę z pomostem widokowym.

         Brodnica jest położona 65 km. na północny-wschód od Torunia przy drodze nr 15, a zamek znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2006 roku.

 • Widok ogólny

 • Mostek nad byłą fosą

 • Mostek nad byłą fosą

 • Wieża zamkowa

 • Kroksztyny w wieży

 • Okno w wieży

 • Wieża zamkowa

 • Wieża zamkowa

 • Wieża zamkowa

 • Dziedziniec z wejściem do piwnic

 • Dziedziniec z wejściem do piwnic

 • Piwnice

 • Piwnice

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2020.

 • Kamienne kroksztyny

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Ruiny przyziemia

 • Ruiny przyziemia

 • Piwnice zamkowe

 • Widok od miasta