Pierwotny, gotycki zamek w Brzegu został zbudowany około roku 1300 z inicjatywy książąt brzesko-legnickich. Prawdopodobnie został rozbudowany przed rokiem 1342 przez księcia Bolesława III. Nie jest znany układ przestrzenny tego założenia. Doczekało się ono pełnego ukształtowania w latach 1368-76, kiedy to rezydencję rozbudował książę Ludwik I.

         Między innymi w południowym narożniku wzniósł on kościół zamkowy pw. św. Jadwigi, potężną, czworoboczną wieżę w skrzydle południowo-zachodnim, zwaną Wieżą Lwów i dom mieszkalny w skrzydle wschodnim. Zamek otrzymał również czworoboczny zarys murów obronnych. Późnośredniowieczne przekształcenia nie zmieniły zasadniczo bryły zamku. W latach 1544-60 nastąpiła gruntowna przebudowa założenia w stylu renesansowym przez księcia Fryderyka II. Najpierw przebudowano skrzydło południowe, a następnie wzniesiono od strony Odry skrzydło wschodnie z zachowanymi do dziś renesansowymi salami. Po śmierci Fryderyka II prace kontynuował  jego następca Jerzy II, który sprowadził do miasta architekta Jakuba Parra. Powstał wówczas budynek bramny  ozdobiony popiersiami Piastów, przodków Jerzego II. Nad przelotem bramnym w centralnym miejscu umieszczono figury księcia i jego żony Barbary brandenburskiej, stojące po obu stronach kartusza z herbami księstwa legnicko-brzeskiego i marchii brandenburskiej. Wtedy też został ostatecznie ukształtowany czteroskrzydłowy kompleks otaczający dziedziniec, ozdobiony kolumnowymi krużgankami, ze skrzydłem północnym, wzniesionym w latach 1556-58. Zamek otrzymał również renesansowy, bogaty detal architektoniczno-rzeźbiarski. Arkadowy dziedziniec i dekoracja bramy zamkowej to jedne z najwspanialszych dzieł śląskiej architektury renesansowej.

         W końcu XVI wieku zamek i miasto zostały otoczone fortyfikacjami bastionowymi wg projektu Bernarda i Piotra Niuronów. Po śmierci ostatniego śląskiego Piasta, młodego Jerzego Wilhelma, miasto i zamek dostały się Habsburgom, a w 1741 roku po bitwie pod Małujowicami zostały zniszczone przez wojska pruskie i wcielone do Prus. W 1801 roku pożar zniszczył skrzydło zachodnie, a zamek w którym ulokowano magazyny wojskowe ulegał powolnej dewastacji. Na początku lat 20-tych XX wieku rozpoczęto pierwsze prace konserwatorskie. W 1945 roku warownia została ograbiona i ponownie zdewastowana.  Obecny wygląd zamku jest wynikiem prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, przeprowadzonych w latach 1966-78, które przywróciły mu renesansową postać z czasów przebudowy przeprowadzonej przez Jakuba Parra. W latach 1980-94 przeprowadzono regotyzację kaplicy. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Piastów Śląskich. 

         Brzeg jest położony 40 km na południowy-wschód od Wrocławia, przy drodze nr 94 do Opola. Zamek znajduje się nad Odrą w północnej części miasta.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2008 roku

 • Kościół zamkowy i brama wjazdowa

 • Brama wjazdowa

 • Brama wjazdowa

 • Popiersia piastów śląskich

 • Popiersia piastów śląskich

 • Popiersia piastów śląskich

 • Herby piastów śląskich

 • Herby piastów śląskich

 • Herby piastów śląskich

 • Przelot bramny

 • Krużganki dziedzińca

 • Krużganki dziedzińca

 • Krużganki dziedzińca

 • Krużganki dziedzińca i przelot bramny

 • Krużganki dziedzińca

 • Lapidarium

 • Krużganki dziedzińca

 • Rzygacz

 • Krużganki dziedzińca

 • Krużganki dziedzińca

 • Krużganki dziedzińca

 • Krużganki dziedzińca

 • Renesansowe obramienie okienne

 • Kartusz herbowy

 • Skrzydło frontowe

 • Skrzydło frontowe

 • Skrzydło boczne z wieżą

 • Skrzydło boczne z wieżą

 • Widok od Odry

 • Widok od Odry

 • Skrzydło wschodnie