Pierwotny zamek w Brześciu Kujawskim został zbudowany po wojnie polsko-krzyżackiej i powrocie tych ziem w 1346 roku w granice Królestwa Polskiego. Inicjatorem budowy był król Kazimierz Wielki, który otoczył miasto murami obronnymi i wzniósł kościół farny.

         Zamek powstał na skraju wysokiej skarpy w południowej części miasta, od którego odcięty był suchą fosą, za którą mieściło się przedzamcze. Zamek kazimierzowski składał się z czworoboku ceglanych murów obwodowych, wzniesionych na kamiennych fundamentach. Główny dom zamkowy został wzniesiony wzdłuż kurtyny północnej, a przy jego wschodnim narożniku znajdowała się brama wjazdowa. W narożniku południowo-wschodnim stała cylindryczna wieża, a wzdłuż kurtyn południowej i zachodniej stały budynki gospodarcze. W drugiej połowie XV wieku warownia straciła znaczenie militarne, stając się siedzibą starosty. W XVI wieku z inicjatywy starostów, Sebastiana i Hieronima Mieleckich nastąpiła rozbudowa zamku, polegająca na powiększeniu powierzchni użytkowej. W XVII wieku w czasie najazdów szwedzkich warownia została zniszczona i do końca XVIII wieku była w stanie postępującej ruiny. Na początku XIX wieku zamek rozebrano, a na gotyckich fundamentach wzniesiono budynek więzienia, który w w 1918 roku został przebudowany na szkołę. Obecnie mieści się w nim poczta i biura.

         Brześć Kujawski jest położony 13 km na południowy-zachód od Włocławka przy drodze nr 270 do Koła. Zamek znajduje się na wylocie z miasta w kierunku na Koło po prawej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2008 roku.

  • Widok ogólny

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Elewacja tylna

  • Elewacja boczna