Kolín został założony około roku 1261 (pierwsza wzmianka pisemna) przez Przemysła Ottokara II, jednakże teren ten był już zamieszkany od prechistorycznych, a obecność Słowian datowana jest od VI wieku. W roku 1437 założono tu gród, przebudowany potem na zamek i browar. W 1757 roku miała tu miejsce jedna z najkrwawszych bitew wojny siedmioletniej między wojskami pruskimi i austriackimi. W 1932 roku wybudowano elektrownię z najwyższym wówczas kominem w Czechach. Zabytki miasta

– Rynek Kolína z barokowymi kamienicami i neorenesansowym ratuszem oraz Słupem Morowym

– Na starówce miejskiej zachowała się również pokaźna część getta żydowskiego. Jego największym skarbem jest renesansowa synagoga, założona już na przełomie XIV i XV wieku (brak zdjęcia).

– Wczesnogotycka katedra św. Bartłomieja z drugiej połowy XIII wieku, dzieło słynnego budowniczego Petra Parlera, który brał również udział w budowaniu katedry św. Wita na Zamku Praskim. Dzwonnica kościoła dostępna jest do zwiedzania i służy jako wieża widokowa.

– Wieża Prochowa (brak zdjęcia).

– Cerkiew św. Jana Chrzciciela (brak zdjęcia).

Kolin jest położony 73 km na wschód pd Pragi, przy drodze nr 12.

Zdjęcia wykonano z filmu nagranego kamerą VHS w lipcu 2001 roku.

  • Ratusz

  • Rynek

  • Rynek i Słup Morowy

  • Kościół św. Bartłomieja

  • Kościół św. Bartłomieja