Zamek Kost jest jednym z najlepiej zachowanych zamków z okresu szczytowego gotyku w Czechach. Twierdza usytuowana została na malowniczym wzniesieniu (274 metry n.p.m.) nad doliną Plakánka. Pierwsze informacje o zamku pojawiły się w 1349 roku. Budowniczym i właścicielem był Benesz z rodziny Vartemberk. Po jego śmierci w 1360 roku nowym gospodarzem twierdzy został syn Benesza, Piotr Vartemberk.W 1412 roku na zamku powstała kaplica. W 1413 roku zamek stał się własnością Macieja z rodziny Hazemburk i wówczas został powiększony. Do 1497 roku pozostawał w rękach kolejnych przedstawicieli rodu Hazemburk, kiedy to majątek wykupił Jan Selemberk, najwyższy kanclerz Królestwa Czech. Twierdza została zmodernizowana i kolejny już raz powiększona. W latach 1524-56 Kost należał do rodziny von Biberstein, a potem przeszedł w ręce rodziny Lobkowiczów. W 1550 roku Krzysztof Lobkowicz poślubił Annę Biberstein i po jej śmierci odziedziczył majątek. W tym czasie założono stawy hodowlane, zmodernizowano zamek i ukończono budowę browaru. Zamek, z dwuletnią przerwą, należał do Lobkowiczów, kiedy to w 1637 roku został sprzedany Hermanowi Czernin z Chudenic. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek w roku 1639 został zajęty przez wojska szwedzkie, lecz w roku 1640 został odzyskany przez wojska cesarskie. W latach 1738-1894 Kost był własnością rodziny Netolickich, a następnie przeszedł w posiadanie ich spadkobierców. W 1948 roku majątek został skonfiskowany przez ówczesny rząd, lecz w 1993 roku powrócił w posiadanie przedstawicieli tego rodu. Obecnie zamek jest udostępniony zwiedzającym.

Dominującą częścią warowni jest tzw. Biała Wieża – której podstawę tworzy nieregularny czworokąt. Najstarszą częścią zamku jest Stary Pałac oraz Czerwona Wieża, w której znajduje się zamkowa kaplica. Zamek Kost składa się z podgrodzia i zamku właściwego. Do podgrodzia po północnej stronie zamku wchodzi się bądź od zachodu sklepionym przejazdem w starym budynku, lub od wschodu, gdzie po bramie, pozostały ruiny. Na podgrodziu znajdują się budynki gospodarcze oraz browar. Przed browarem, przy barokowej figurze św. Jana Nepomucena, odchodzi droga pomiędzy wysokim tarasem a murami w kierunku pierwszej bramy, z której opuszczany był most zwodzony przez fosę (zastąpiony obecnie mostem drewnianym). Prosta brama sklepiona półkoliście jest wbudowana do podłużnego, wysokiego budynku z mieszkaniami i kancelariami. Z rogu tej budowli znajduje się okrągła wieża ze stożkowym dachem. Wieża była niegdyś wyższa, później została częściowo obniżona. Przejazdem (jest w nim mieszkanie kasztelana), skręcającym na prawo, dostajemy się na wąski plac, zamknięty po lewej stronie murem obronnym z blankami, a po prawej szopą. Otwiera się stąd piękny widok na zamek. Nad skalną rozpadliną prowadzi kamienny most do drugiej ostrołukowej bramy ze starym blankiem. Przez bramę wychodzimy na plac zamknięty na prawo pałacem (połączony z nią okrągłą wieżą obronną), a na lewo – wąskim wielkopańskim domem z XVI wieku. Nad jego wejściem znajduje się gmerk Bibrštejnów z datą 1545 rok. Na końcu podwórza znajduje się trzecia brama, prowadząca na wielki dziedziniec, który zwężając się otacza cały górny zamek. Przez czwartą bramę wchodzi się na wewnętrzne podwórze. Od bramy na prawo wznosi się stary pałac z potrójnym wejściem (jedno jest zamurowane). Na górze znajduje się murowany gmerk šelmberski, zdobiony arabeskami. Od bramy na lewo znajduje się kaplica św. Anny z XV wieku ze sklepieniem z przełomu XVI i XVII wieku. Gotyckie drzwi obite są żelaznymi płytami i ozdobione metalowymi lwimi głowami W oknach znajdują się cenne malowidła (częściowo zniszczone), obrazujące Madonnę i św. Jerzego. Podwórze zamyka wielka wieża na planie trapezu. Wchodzi się do niej z murów obronnych, jakie przylegają do jej obu stron. W przyziemiu znajdują się dwie piwnice o sklepieniu krzyżowym, z różą na zworniku. Na pierwszym piętrze jest piwnica o sklepieniu krzyżowym, na drugim izba z wąskimi oknami i dawne wejście, na trzecim ciemne pomieszczenie, na czwartym kroksztyny (wsporniki), w patio znajduje się 5 okien sklepionych półkoliście, w rogu natomiast piec gotycki. 

Obecnie Zamek Kost stanowi prywatną własność szlacheckiego rodu Kińskich, którzy udostępniają go dla turystów. Zwiedzanie wnętrz możliwe jest tylko w grupach i w towarzystwie przewodnika.

Zamek Kost jest położony w centrum Czeskiego Raju, 4 km na północny zachód od Sobotki i 18 km od Jicina.

Zdjęcia wykonano z filmu nagranego kamerą VHS w lipcu 2001 roku.

  • Zamek Kost

  • Wejście na zamek górny

  • Kaplica zamkowa

  • Kartusz herbowy