Renesansowy zamek w Czemiernikach został wzniesiony w latach 1617-24 z fundacji Henryka Firleja, biskupa płockiego, późniejszego prymasa Polski.

         Rezydencja Firlejów została otoczona bastionowymi fortyfikacjami na planie nieregularnego czworoboku, które z dwóch stron i częściowo z trzeciej przylegały do stawów, a przy pozostałych bokach okalały je fosy. Bastiony południowo-zachodni i północny posiadały sklepione kazamaty, a dwa wschodnie wypełniała ziemia. Zarówno bastiony i kurtyny były wyposażone w strzelnice. Wjazd na dziedziniec prowadził przez budynek bramny usytuowany przy bastionie południowo-zachodnim. Budynek mieszkalny, a właściwie pałac w stylu palladiańskiej willi, został wzniesiony w narożniku zachodnim. Jest to piętrowa budowla zbudowana na planie prostokąta nakryta płaskim dachem. Od całości założenia odcinała go osobna fosa. Wejście do pałacu znajdowało się od wschodu i prowadziło przez most nad fosą.

         W 1657 roku zamek był oblegany przez Szwedów, jednakże nie został zdobyty. W latach 1680-96 Czemierniki drogą wykupu przeszły na własność króla Jana III Sobieskiego, a do 1703 roku dziedziczył je królewicz Jakub Sobieski. Około 1712 roku Czemierniki weszły w posiadanie rodziny Humięckich, którzy przeprowadzili przebudowę rezydencji. Wzmocniono wówczas system fortyfikacyjny, wzniesiono nowe budynki gospodarcze i zmieniono wystrój pałacu. W latach 1783-1809 właścicielem zamku i miasta był Stanisław Małachowski, a od 1850 roku ród Krasińskich, którzy podjęli próbę przywrócenia wyglądu rezydencji z czasów Firlejów. Ostatnim właścicielem do 1939 roku był hrabia Karol Raczyński. W czasie II wojny światowej pałac zajmowali Niemcy, którzy w czasie odwrotu wywieźli jego cenne wyposażenie. Po wojnie nie zniszczony zamek zajęło wojsko a następnie był tu PGR. Do września 2002 roku w zamku miał siedzibę Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W 1998 roku do NSA wpłynął wniosek od spadkobierców o odzyskanie majątku, który zakończył się dla nich pozytywnie. Obecnie zamek stoi pusty, zamknięty na cztery spusty i nic się tam nie dzieje.

         Czemierniki są położone ok 12 km na południe od Radzynia Podlaskiego i 14 km na północny wschód od Kocka, w kierunku na Parczew. Zamek znajduje się na wschód od rynku miasteczka.

         Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Brama wjazdowa

  • Murowany bastion

  • Pałac

  • Pałac

  • Pałac

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Bastion

  • Inskrypcja na bramie

  • Pałac na dziedzińcu