Wieża rycerska w Dzietrzychowicach została wzniesiona prawdopodobnie w XIV wieku. Majątki dzietrzychowickie, podzielone na trzy folwarki były własnością: żagańskiego konwentu augustianów, rodów Kolbichenów i Promnitzów, a od 1705 roku von Reussów. Niestety nie znamy fundatora budowli. Zlokalizowano ją na niewielkim wyniesieniu, tuż przy stawie, na terenie folwarku dolnego.

Zbudowana została z kamienia, na planie kwadratu o wymiarach10 x 10 metrów. Jest budowlą trzykondygnacyjną, tak jak podobne do niej założenia na Dolnym Śląsku i była prawdopodobnie otoczona fosą i wałem. Charakter obronny wieży podkreślają grube mury, wejście – pierwotnie usytuowane na poziomie I kondygnacji oraz otwór strzelniczy z drewnianym nadprożem, zachowany w elewacji północnej. Obiekt był nakryty dachem namiotowym. Do XIX wieku wieża była kilkakrotnie przebudowywana. Powiększono gotyckie otwory okienne, kamienne elewacje otynkowano i zwieńczono ceglanym gzymsem, a naroża ozdobiono pseudoboniowaniem. 

W średniowieczu wieża była ważnym punktem strategicznym i obronnym na szlaku wiodącym z Kasztelani Żagańskiej do Nowogrodzkiej.  Obecnie bardzo zaniedbana budowla jest miejscem spotkań okolicznych meneli. 

Dzietrzychowice są położone 8 km na północ od Żagania. Z Żagania należy wyjechać drogą nr 295 na Nowogród Bobrzański, a następnie w miejscowości Stary Żagań skręcić w prawo. Wieża znajduje się po lewej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2022 roku.

  • Zejęsie do lochu