Giza to najsłynniejszy na świecie kompleks piramid. Ponad pustynią wznoszą się mniejsze piramidy oraz trzy główne, najokazalsze starożytne budowle wraz z posągiem Sfinksa. Największą z piramid jest najwcześniej powstała piramida Cheopsa, w której mieści się także jego grobowiec. Drugą co do wielkości jest piramida z grobowcem Chefrena. Trzecią, znacznie mniejszą, jest piramidą faraona Mykerinosa.

Piramida Cheopsa zwana Wielką Piramidą, została zbudowana ok. 2575 lat przed naszą erą i pierwotnie miała wymiary: wysokość 146,6 m, zaś długość podstawy 230 m. Wykonana jest z około 2 300 000 bloków kamiennych z wapieni i granitów, z których każdy waży pomiędzy 2 a 15 ton. Gładzony wapień położony niegdyś na czubku piramidy wywoływał niezwykłe efekty świetlne w  promieniach słonecznych, niestety nie przetrwał on do dnia dzisiejszego. W środku piramidy znajduje się komora grobowa, do której prowadzą długie korytarze. W komorze grobowej stoi sarkofag bez pokrywy. Wnętrze piramidy jest dostępne za dodatkową opłatą.

Piramida Chefrena zbudowana została ok. 2540 lat przed naszą erą. Jej wysokość wynosiła pierwotnie 145,5 m, zaś podstawa miała długość 215,5 m. Jest ona jedyną piramidą na szczycie której zachowało się wapienne zwieńczenie. Posiada jedną komorę grobową, do której prowadzi korytarz. Granitowy sarkofag umiejscowiony jest na końcu komory i wpuszczony w podłoże.

Piramida Mykerinosa została zbudowana ok. 2525 lat przed naszą erą, a jej pierwotne wymiary wynosiły: 67 m wysokości i długość podstawy 108 m. Jest oda dużo mniejsza od poprzedniczek i najwyraźniej nie została ukończona przed śmiercią króla. W grobowcu znaleziono posąg Mykerinosa z jego małżonką.

Wszystkie piramidy mają kształt ostrosłupa o podstawie kwadratu. Wokół piramid pobudowano szereg mniejszych, przeznaczonych na grobowce królowych i dostojników państwowych. Cały kompleks jest otoczony świątyniami grobowymi.

Najlepiej zachowana jest świątynia Chefrena wraz ze Sfinksem. Wyrzeźbiony w olbrzymim bloku skalnym, ma ciało lwa i głowę faraona Chefrena osłoniętą szeroką chustą nemes. Długość monumentu wynosi 73 m, a wysokość 20 m. Ozdabiający pierwotnie brodę sfinksa ureusz został fragmentarycznie odnaleziony podczas badawczych poszukiwań w 1816 roku. W czasach XVIII dynastii (ok. 1550–1295 r. p.n.e.), za panowania Totmesa IV, posąg odnowiono i pomiędzy odnóżami Sfinksa umieszczono kamienną stelę z aktem dziękczynnym za objęcie władzy, którą faraon miał uzyskać dzięki Sfinksowi.

We wnętrzu dolnej świątyni grobowej odnaleziono posąg Chefrena wykonany z ciemnego diorytu i przedstawiający faraona na tronie, którego nogi wyrzeźbiono jako figury lwa, a sam tron ozdobiono reliefem przedstawiającym heraldyczny emblemat Sema-taui, symbolizujący połączenie obu krajów – Górnego i Dolnego Egiptu. Głowę Chefrena obejmują skrzydła Horusa chroniącego władcę. Rzeźba znajduje się w Muzeum w Kairze.

Po świątyni grobowej Cheopsa, na wschód od piramidy, pozostały resztki bazaltowej posadzki oraz dwa kanały, którymi niegdyś przypływały łodzie.

Cały zespół świątyń grobowych wybudowano z różnego rodzaju kamienia. Dziedzińce wyłożono czarnym bazaltem, kolumny i filary wykonano z czerwonego granitu, ściany odznaczały się bielą użytych do budowy wapieni i alabastru. Wnętrze pokryte było wykutymi w kamieniu licznymi inskrypcjami. Do wejść grobowców, umieszczonych po wschodniej stronie budowli, prowadziły długie rampy w kierunku Nilu. Zakończenie rampy stanowiła budowla w kształcie świątyni – umieszczona na granicy pól uprawnych, odgrywająca rolę przystani dla podpływających barek. Obok piramid budowano podziemne pomieszczenia dla barek, które za życia faraona mogły służyć do ceremonialnych podróży po Nilu, a po jego śmierci były utożsamiane ze świętą barką, służącą do podróży po niebie w zaświatach. Przy piramidzie Cheopsa odnaleziono używaną barkę – jak początkowo sądzono, wykorzystaną do transportu zwłok faraona, jakkolwiek umieszczona na niej inskrypcja wskazuje, że pozostawił ją tam następca Cheopsa.

Giza jest obecnie dzielnicą Kairu, położoną około 8 km na zachód od centrum.

Zdjęcia wykonano w grudniu 2022 roku.

 • Piramidy w Giza

 • Od lewej piramida Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa

 • Piramida Mykerinosa

 • Piramida Cheopsa

 • Wierzchołek piramidy Chefrena

 • Piramida Cheopsa

 • Pierwotne wejście do piramidy

 • Pierwotne wejście do piramidy

 • Bloki skalne

 • Piramida Chefrena

 • Piramida Chefrena

 • Piramidy królowych

 • Sfinks

 • Sfinks i piramidy

 • Świątynia grobowa Chefrena

 • Łapy Sfinksa