Pierwotnie gotycki, murowany zamek w Głogówku powstał zapewne w XIII wieku jako siedziba książąt opolskich. W 1532 roku przeszedł w ręce Zeidlitzów a następnie Oppersdorffów, którzy byli jego właścicielami do II wojny światowej. Liczne przebudowy zatarły całkowicie wygląd zamku średniowiecznego.

         Prawdopodobnie było to założenie regularne z czworoboczną, kamienną wieżą mieszkalną. Całość była otoczona fosą i sprzężona z fortyfikacjami miejskimi. W 1562 roku rozebrano średniowieczną budowlę, wznosząc na jej miejscu trójskrzydłowe, renesansowe założenie z przedzamczem i parkiem.  Po 1584 roku zbudowano cztery okrągłe wieże narożne i skrzydła zamku dolnego. W pierwszej połowie XVII wieku kolejna faza rozbudowy ukształtowała formę renesansową zamku dolnego. W XVIII wieku nastąpiła przebudowa zamku w stylu barokowym. Za czasów Edwarda Oppersdorffa w połowie XIX wieku kolejna przebudowa nadała zamkowi cechy neogotyku z elementami klasycyzmu.

         Po zniszczeniach w końcu II wojny światowej zamek został odbudowany i zabezpieczony, lecz do dziś nie ma właściciela przez co jest bardzo zaniedbany. Na dziedziniec prowadzi brama wjazdowa przez dolny zamek. Nad bramą wjazdową znajdują się kartusze herbowe otoczone dekoracją rzeźbiarską. Zamki, dolny i górny tworzą podkowy zwrócone ramionami ku sobie obejmując wewnętrzny dziedziniec. Ramiona północne połączone są ze sobą. W narożniku południowo-wschodnim znajduje się kaplica. Do zwiedzania udostępnione są dwie sale, Jana Kazimierza i Ludwika van Beethovena, którzy przebywali niegdyś na zamku.

         Głogówek jest położony 22 km na wschód od Prudnika i 24 km na zachód od Kędzierzyna-Koźla przy szosie nr 40. Zamek znajduje się w północno-zachodniej części miasta na wysokiej skarpie, górującej nad doliną rzeczki Osobłogi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2005 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Kartusze herbowe nad bramą

  • Widok bramy od dziedzińca

  • Kaplica zamkowa

  • Skrzydło północne

  • Skrzydło północne

  • Skrzydło południowe

  • Wieże skrzydła południowego

  • Renesansowy portal

  • Krzyż pokutny wmurowany w ścianę zamku