Gotycki zamek w Gniewie zaczęto wznosić na miejscu prowizorycznej warowni po roku 1290.

         Założenie powstało na planie kwadratu o boku 47 m. Budowa trwała około 20-30 lat, w tym czasie zamknięto dziedziniec czterema trójkondygnacyjnymi skrzydłami. Na trzech narożach wzniesiono małe wieżyczki a w narożu północno-wschodnim potężną, ośmiokątną basztę o wysokości około 48 m. Wjazd do zamku ulokowano na osi skrzydła południowego a w jego wnętrzu kaplicę i kapitularz. Skrzydło północne służyło prawdopodobnie jako mieszkanie komtura, zaś w zachodnim umieszczono refektarz a we wschodnim, dormitorium. Na parterze budynków znajdowały się pomieszczenia gospodarcze. Zamknięty dziedziniec od wewnątrz otaczały krużganki, a na jego środku znajdowała się studnia o głębokości około 20 m. Całość była otoczona parchamem z czterema narożnymi wieżyczkami, oraz fosą o szerokości 15 m. W XV wieku przeprowadzono przebudowę obiektu. Między innymi zlikwidowano wjazd od południa budując nowy od wschodu, oraz przebudowano wnętrza. Od strony północnej i południowej zbudowano duże podzamcze ufortyfikowane murami i basztami. Prowadziły doń dwie bramy, Północna i Wodna.

         Po 1466 roku zamek przeszedł w ręce polskie i stał się siedzibą starostwa. Warownia została zniszczona przez Szwedów w latach 1625-35 i 1655-56. W drugiej połowie XVII wieku, gdy starostą był Jan Sobieski, zbudowano tzw. pałacyk myśliwski, oraz tzw. Pałac Marysieńki. Po pierwszym rozbiorze Prusacy umieścili na zamku koszary a następnie magazyn zbożowy. W XIX wieku rozebrano wieżę główną, a w latach 1857-59 urządzono na zamku więzienie. W 1919 roku po powrocie do Polski siedzibę w budowli miało starostwo, a następnie została przejęta przez wojsko. W 1921 roku zamek strawił pożar. Prace restauracyjne podjęto dopiero po II wojnie światowej w roku 1969 i trwają one do dziś. W latach 90-tych XX wieku udostępniono zabudowania do zwiedzania. Przy zamku działa Bractwo Rycerskie, które cyklicznie organizuje turnieje i imprezy plenerowe. 

         Gniew jest położony na lewym brzegu Wisły ok. 60 km na południe od Gdańska przy drodze nr 91. Zamek znajduje się na wysokiej skarpie wiślanej w zachodniej części miasta.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2005 roku.

 

 • Widok zamku zza Wisły

 • Widok zamku zza Wisły

 • Widok zamku zza Wisły

 • Neogotycki budynek bramny

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Narożnik północno-zachodni

 • Skrzydło wschodnie

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Kaplica zamkowa

 • Pałac Marysieńki

 • Pałac Marysieńki

Nowe zdjęcia wykonano w kwietniu 2013 roku.

 • Elewacja zachodnia

 • Elewacja północna

 • Główne wejście

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Kamienny kroksztyn

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec i wejście południowe

 • Elewacja zachodnia

 • Okna kaplicy

 • Elewacja południowa

 • Podzamcze

 • Podzamcze

 • Pałac Marysieńki

Nowe zdjęcia dodano w maju 2017 roku.

 • Widok z parkingu

 • Neogotycka brama

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Narożnik południowo-zachodni

 • Narożnik północno-wschodni

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Narożnik południowy

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie - kaplica

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec - gotyckie okno

 • Dziedziniec

 • Kaplica zamkowa

 • Kaplica zamkowa

 • Kaplica zamkowa

 • Kaplica zamkowa - wspornik

 • Kaplica zamkowa

 • Ganek

 • Sala Grunwaldzka - zbroja krzyżacka

 • Sala Grunwaldzka - zbroja krzyżacka

 • Piwnice

 • Piwnice - madejowe łoże

 • Piwnice - narzędzia tortur

 • Piwnice - fotelik

 • Piwnice - gilotyna

 • Karcer

 • Pałac Marysieńki

 • Podzamcze

 • Podzamcze