Drewniany kościół w Grzmiącej, pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, został zbudowany prawdopodobnie w 1558 roku. Rozbudowany i przebudowany w latach w 1649, 1754 i 1847.

Jednonawowa, orientowana świątynia została wzniesiona na podmurówce z kamienia. Wnętrze salowe bez wydzielonego prezbiterium, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Z boku kościoła wznosi się wysoka wieża konstrukcji słupowo – ramowej okryta gontem, zwieńczona ośmiobocznym hełmem ostrosłupowym, krytym gontem i chorągiewką z datą „1619”. W wieży-dzwonnicy wisi dzwon z 1558 roku. Nawa została nakryta gontowym dachem czterospadowym. Wewnątrz znajdują się empory połączone z chórem muzycznym, wsparte na kolumnach. Na ławach zachowała się polichromia z 1620 roku. Barokowy ołtarz główny pochodzi z około połowy XVIII wieku. Pozostałe wyposażenie to: renesansowa kamienna chrzcielnica, ambona, ławki z 1 połowy XVII wieku i malowane na szkle obrazy z 1611 roku. Świątynię i niewielki cmentarz otacza kamienny mur.

Grzmiąca jest położona około 11 km na południe od Wałbrzycha. Kościół znajduje się przy ul. Wiejskiej 35, po lewej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.