Renesansowy pałac w Bobolicach został zbudowany w 1615 roku dla rodziny von Mettich. Rezydencję przebudowano w stylu barokowym w latach 1696-97 za rządów hrabiego Filipa Franciszka von Gallasa. Kolejnej przebudowy pałacu dokonał w 1888 roku Ludwik von Strachwitz.

Powstała wówczas czteroskrzydłowa, piętrowa rezydencja, założona wokół czworobocznego dziedzińca arkadowego. Dawniej dziedziniec otaczały krużganki, dziś częściowo zamurowane. Elewacja frontowa zaakcentowana została nietypowym ryzalitem, zwieńczonym trzema szczytami, w którym znajduje się przelot bramny na dziedziniec zdobiony kartuszami herbowymi Mettichów, von Strachwitz, von Vogt i von Saurma. W elewacji ogrodowej ryzalit posiada dwa szczyty. Całość nakryto dachami dwuspadowymi ze szczytami o wolutowych spływach. Nad jednym ze skrzydeł góruje niewielka wieżyczka zwieńczona barokowym hełmem z latarnią. W pałacu zachowały się na parterze wnętrza ze sklepieniami kolebkowymi z lunetami, na elewacjach zaś szereg renesansowych obramień okiennych i kamiennych portali. Do pałacu przylega zaniedbany park krajobrazowy i dawny ogród z oczkiem wodnym. W 1696 roku nastąpiła przebudowa pałacu, a w 1888 roku przeprowadzono jego restaurację.

Bobolice do 1945 roku były w posiadaniu rodziny von Strachwitz. Po zakończeniu drugiej wojny światowej posiadłość została znacjonalizowana. W dawnym folwarku utworzono PGR. W pałacu Strachwitzów funkcjonowały biura PGR-u. W latach 1961-78 zabytek był remontowany. Obecnie remontowany pałac jest własnością prywatną.

Podczas II wojny światowej w pałacu przechowywano część zbiorów Muzeum Etnograficznego z Berlina. Po wojnie w rezydencji stacjonowały wojska radzieckie, które mimo zezwolenia płk. Mielkadze z Zabkowic Śląskich nie wydały zbiorów władzom polskim i ostatecznie w listopadzie 1946 roku wysłały je transportem kolejowym do Leningradu. W niejasny do dzisiaj sposób w sierpniu 1947 roku transport ten został przejęty przez Polaków. 

Bobolice są położone 4 km na północny-wschód od Ząbkowic Śląskich, przy lokalnej drodze do Przerzeczyna-Zdroju. Pałac znajduje się w centrum wsi, po wschodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

 • Elewacja frontowa

 • Trójszczytowy ryzalit frontowy

 • Przelot bramny frontowy

 • Elewacj od strony szosy

 • Przelot bramny boczny

 • Kartusz herbowy nad wejściem

 • Dziedziniec wewnętrzny

 • Dziedziniec wewnętrzny

 • Elewacja zachodnia

 • Elewacja zachodnia

 • Narożnik południowo-zachodni

 • Elewacja południowa

 • Elewacja wschodnia