Późnobarokowy pałac w Henrykowie zbudowany został w roku 1782 przez Kaspara Adolfa von Knobelsdorffa. Zespół składa się z pałacu, oficyny i czterech budynków gospodarczych. Dwu­kondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem pałac wzniesiono na planie prostokąta i nakryto mansardowym dachem z naczółkami, krytym dachówką karpiówką. Elewacje z boniowanym cokołem osadzono na wysokich piwnicach. Pięć osi środkowych, w dziewięcioosiowej elewacji frontowej (południowej), zaakcentowanych zostało trójkątnym naczółkiem z trzema małymi, prostokątnymi okienkami. Osie otworów przeplatają się naprzemiennie z biegnącymi przez całą wysokość pilastrami, zdwojonymi na narożach i na zakończeniu pięciu osi środkowych. Krótsze elewacje boczne są czteroosiowe, za to trzykondygnacyjne, gdyż ostatnia kondy­gnacja wchodzi w partię użytkowego poddasza. Wejście główne do pa­łacu, usytuowane w portalu ozdobionym pilastrami, poprzedzają wysokie schody z tralkową balustradą udekorowaną wazami. Nad drzwiami umieszczono medalion otoczony rocaillem. Podziały horyzon­talne wyznacza boniowany cokół oraz krótkie gzymsiki podokienne i delikatnie profilo­wany gzyms wieńczący. Elewacja północna jest podobna do fasady. Różni się jedynie for­mą schodów poprzedzających wejście oraz rozwiązaniem partii dachu w miejscu naczółka. Zamiast niego widoczne jest okno powiekowe. Wnętrze rezydencji jest dwutraktowe z westybulem sklepiony krzyżowo i rozloko­wanymi przy jego ścianach klatkami schodowymi. Wokół korytarza i hallu rozciągają się poszczególne pomieszczenia pałacu. W salach piętra za­chował się częściowo wystrój sztukatorski sufitów. Pałac otaczają od południa i wschodu zabudowania gospodarcze, a od północnego zachodu park ze stawem i wyspą na nim. Tuż obok pałacu znajduje się oficyna o cechach klasycystycznych, zbudowana w 1801 roku.

W 1821 roku majątek przeszedł w ręce rodziny Neumann, która rezydowała tam do roku 1945. Na początku XIX wieku na­stąpiła przebudowa wnętrz pałacowych. Po II wojnie światowej majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa i był zarządzany przez PGR, a od początku lat 90-tych XX wieku zarządzała nim Agencja Własności Rol­nej Skarbu Państwa. Obecnie pałac jest w rękach prywatnych i pełni funkcje hotelowe.

Henryków jest położony 3 km na wschód od Szprotawy, przy lokalnej drodze do Wiechlic. Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne położone jest w zachodniej części wsi, po pół­nocnej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Elewacja ogrodowa

  • Zabudowania folwarczne