Klasycystyczny pałac w Jałowcu został zbudowany około 1820 roku dla Karla Christiana Lachmanna, kupca z Gryfowa Śląskiego. Miał on dwie córki, które wyszły za mąż za przedstawicieli starej, śląskiej szlachty. Stąd też na początku XX wieku utworzony tu fideikomis był wspólną własnością Marii baronowej von Zedlitz und Neukirsch z Zagórza Śląskiego i Clary hrabiny von Schweinitz und Krein z Sobieszowa.

Murowana, piętrowa budowla została wzniesiona na planie prostokąta i nakryta czterospadowym dachem. W osi dziewięcioosiowej elewacji frontowej znajduje się nieznaczny, trójosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym tympanonem z kartuszem herbowym. Ryzalit ozdobiony jest pilastrami i balkonem na wysokości piętra, wspartym na czterech kolumnach. Analogicznie wykonano elewację ogrodową. Narożniki budowli są boniowane. Przed fasadą znajdują się zabudowania folwarczne.

Po drugiej strony drogi znajduje się zarośnięty park z aleją prowadzącą do neogotyckiego mauzoleum Karla von Lachmanna z 1871 roku. Był to ostatni przedstawiciel rodu, który zginął w 1870 roku podczas wojny prusko-francuskiej. Okazała neogotycka budowla stała długi czas zdewastowana, co zmieniło się w ostatnim czasie. Naprawiono zadaszenie, a figury wróciły na swoje miejsce. Niestety, zostały dość poważnie uszkodzone i pozbawione głów, ale wciąż robią wrażenie. Pałac obecnie znajduje się w rękach prywatnych i będzie rewitalizowany.

Jałowiec jest położony 3,5 km na południe od Lubania, przy lokalnej drodze do Kościelnik Dolnych.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Elewacja frontowa pałacu

  • Tympanon fasady

  • Elewacja tylna

  • Tympanon ogrodowy

  • Zabudowania folwarczne