Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1344 roku. Na przestrzeni wieków Idzików podzielony został na trzy części. W każdej z nich znajdował się dwór z folwarkiem. Pod koniec XVIII wieku majątki zostały połączone.

Do dziś w jako takim stanie zachował się dwór w majątku Mittelhof. W średniowieczu w tym miejscu znajdowała się wieża obronna, z czasem rozbudowana i przekształcona w dwór. Rezydencję dwukrotnie w XVII wieku niszczyły pożary. Dwór odbudowano po nich w stylu barokowym. Po 1804 roku pełnił on funkcję siedziby zarządcy majątku – rodziny von Magnis. Jest to dwukondygnacyjny budynek murowany z kamienia i cegły, potynkowany, założony na planie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Dwunastoosiowa elewacja frontowa posiada nieregularny układ otworów okiennych i centralnie usytuowane wejście główne. Elewacje zachowały resztki podziałów ramowych wykonanych za pomocą gzymsów i lizen. Część okien z kamiennymi opaskami, wokół niektórych obramowania uszakowe. W przyziemiu część pomieszczeń została nakryta sklepieniami krzyżowymi i kolebkowymi z lunetami. Obecnie zdewastowany dwór jest odbudowywany. Do dworu przylegają zabudowania gospodarcze z XIX wieku.

Idzików jest położony 6 km na wschód od Bystrzycy Kłodzkiej, przy drodze nr 392 do Stronia Śląskiego. Dwór znajduje się w środkowej części Idzikowa pod nr 66, po południowej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.