Pierwotny, późnorenesansowy dwór obronny w Kielinie powstał około 1570 roku. W zwieńczeniu renesansowego portalu widnieje herb księcia legnicko – brzeskiego Jerzego II. Wśród detali architektonicznych można również dostrzec herby rodów związanych z ziemią niemczańską: Leghornów, Seidlitzów, Brauchitzów, Prittwitzów, Kislingów. W 1673 roku majątek dostał się pod zarząd kuratora, wrocławskiego prawnika Daniela Caspara von Lohensteina, który odbudował zaniedbany dwór oraz przyczynił się do ożywienia gospodarki w okolicy. Ostatecznie dobra wykupił von Tschirschky, aczkolwiek zięć Lohensteina – Carl Magnus von Goldfuss miał pieniądze i uzasadnione prawo do pierwokupu i po długotrwałym procesie przejął majątek, który w rękach jego potomków pozostawał od 1683 roku przez 200 lat. Rodzina ta, w drugiej połowie XVIII wieku przebudowała dwór na pałac w stylu barokowym.

Powstała wówczas piętrowa rezydencja wzniesiona na planie prostokąta, nakryta mansardowym dachem z lukarnami. W osi elewacji frontowej umiejscowiono płytki, trójosiowy ryzalit zwieńczony barokowym szczytem. Główne wejście znajduje się w renesansowym portalu pochodzącym z XVII wieku. Z roku 1797 pochodzi informacja o nowych sklepionych pomieszczeniach w przyziemiu, w których znajdowały się pokoje służby i kuchnia, a także o wielkiej sali balowej na pierwszym piętrze, w której zachowała się barokowa dekoracja sztukateryjna. Obok sali balowej znajdowało się sześć pokoi oraz wiele pomieszczeń pod dachem. Wokół pałacu rozmieszczone były zabudowania gospodarcze. Znajdowały się tu także dwa źródła i ogród ozdobny, oranżeria oraz ogród „trawiasty i owocowy”. Całość została otoczona parkiem krajobrazowym.

W 1929 roku pałac częściowo spłonął. Odbudowę i remont zakończono w 1935 roku. Ostatnimi, przedwojennymi właścicielami Kietlina byli: Otto Studt a po nim Versen. Po II wojnie światowej pałac pełnił różne role, w tym przystanku i schronienia dla uchodźców. Następnie wszedł w skład gospodarstwa Rolniczej Spółdzielni im. T. Kościuszki w Kietlinie. Mieściły się tu biura, mieszkania a również, przez pewien czas, Klub Książki i Prasy. Pod koniec lat 90-tych XX wieku pałac przeszedł w ręce prywatne. Nowi właściciele przywrócili pałacowi dawną świetność i obecnie w rezydencji prowadzą gospodarstwo agroturystyczne „pałac Kietlin”. Skorzystać tu można również z jazdy konnej po pałacowym parku.

Kietlin jest położony 3 km na północ od Niemczy, 1 km na zachód od drogi nr 8 do Łagiewnik. W lewo należy skręcić przed Wilkowem Wielkim. Pałac znajduje się w centrum wsi, po prawej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Renesansowy portal

  • Elewacja ogrodowa