Pierwotnie gotycki kościół Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie został ufundowany około 1417 roku. W II połowie XVI wieku i w 1878 roku świątynia została przebudowana.

Jednonawowa budowla jest murowana i posiada wyodrębnione prezbiterium i zakrystię. Korpus i prezbiterium nakryto dachem dwuspadowym i oparto na kamiennych przyporach, w elewacjach są umieszczone gotyckie okna. Do fasady dostawiono kwadratową wieżę, ozdobioną ostrołukowym portalem wejściowym. W połowie wysokości wieża przechodzi w ośmiokąt i wieńczy ją renesansowy hełm. Wnętrze w części wschodniej nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, w pozostałej sklepienie kolebkowo-krzyżowe.

We wnętrzu świątyni znajdują się m.in. późnogotycki Tryptyk z obrazem „Pokłon Trzech Króli” namalowanym w 1589 roku, gotyckie piaskowcowe sakramentarium, kamienna chrzcielnica i  drewniana ambona wykonana w 1596 roku. Drewniane epitafium rodziny Rechenbergów w kształcie retabulum ołtarzowego powstałe w 1588 roku, jest zaliczane do najcenniejszych zabytków w kościele. W prezbiterium po strony północnej jest umieszczona zamknięta i oszklona loża kolatorska z dekoracjami manierystycznymi i pełnym wywodem heraldycznym, na zakończeniu nawy od strony zachodniej znajduje się empora organowa, a także dwa rzędy zabytkowych ławek.

Kliczków jest położony 14 km na północny-zachód od Bolesławca.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.

  • Główne wejście

  • Prezbiterium i ołtarz główny

  • Nawa

  • Ambona

  • Loża kolatorska

  • Kamienna chrzcielnica

  • Epitafium rodziny Rechenbergów

  • Epitafium w murze kościoła

  • Epitafium w murze kościoła

  • Epitafium w murze kościoła