W 2010 roku w Kopnej Górze odkryto zbiorową mogiłę 46 powstańców listopadowych z oddziału dowodzonego przez płk. Józefa Zaliwskiego, poległych w bitwie pod Sokołdą w 1831 roku. Przeprowadzono ich ekshumację i złożono w specjalnie przygotowanych niewielkich trumienkach. Na każdej z nich umieszczona została tabliczka: „ Nieznany żołnierz. Poległ 7 lipca 1831 roku”.

Odkryte szczątki należały do młodych mężczyzn w wieku 20-30 lat. Badania kości przeprowadzone przez ekspertów sądowych wykazały, iż powstańcy mieli obrażenia zadane szablami i kolbami karabinów. Zaskakującym była duża ilość tych ran oraz charakterystyczne wgniecenia i złamania na czaszkach, co pozwoliło wywnioskować, iż Polacy nie zginęli w walce, ale gdy byli już bezbronni i po prostu zabijani przez Rosjan. Ciała poległych zostały obdarte z mundurów i pogrzebane bezładnie w jednej jamie grobowej.

15 września 2013 roku z zachowaniem wojskowych honorów i ceremoniału  po blisko czterech latach odnalezione w zbiorowej mogile szczątki 46 powstańców listopadowych spoczęły w miejscu stworzonym specjalnie z myślą o nich – Bohaterach bitwy pod Sokołdą 1831 roku. To hołd żołnierzom poległym 182  lata temu i przywrócenie należnej im pamięci.

Cmentarz powstał na stoku wzniesienia przed terenem arboretum w Kopnej Górze. Wiedzie do niego brukowa aleja i schody, które biegną jego środkiem ku pomnikowi z inskrypcją – „Tu spoczywa 46  Powstańców Listopadowych z oddziału płk. Józefa Zaliwskiego, poległych w walce o niepodległość Rzeczpospolitej w bitwie nad rzeką Sokołdą 7 lipca 1831 r. Cześć Ich Pamięci!”. Na początku alei ustawiona jest ośmiometrowa kolumna zwieńczona orłem powstańczym. Na stoku, po obu stronach schodów, znajduje się 46 mogił oznaczonych głazami, na których namalowane są białe orły i zwieńczone żelaznymi krzyżami. Główną projektantką Mauzoleum była Jadwiga Szczykowska-Załęska.

Mauzoleum znajduje się tuż przy drodze, po jej północnej stronie. Kopna Góra jest położona 11 km na wschód od Supraśli, przy drodze nr 676 do Krynek.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Widok od szosy

  • Orzeł na kolumnie