Murowana cerkiew św. Anny w Królowym Moście została wzniesiona w 1-ej połowie XX wieku. Budowę rozpoczęto w 1913 roku, całkowicie zakończono przed 1939 rokiem. Konsekracji dokonał 26 maja 1942 biskup Benedykt Bobkowski. Eklektyczna świątynia została zbudowana na planie krzyża greckiego z kamienia i cegły licówki. We wnętrzu znajduje się ikonostas pochodzący z cerkwi w Grodnie. Polichromie świątyni wykonał Włodzimierz Wasilewicz w 1939 roku. Cerkiew znajduje się w centrum wsi.

Królowy Most jest położony 21 km na wschód od Białegostoku, po północnej stronie drogi nr 65 do granicy z Białorusią.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.