Eklektyczny pałac w Kościelnikach Górnych powstał w latach 1866-67 z rozbudowy starszego XVIII wiecznego założenia. Dodano wówczas skrzydło oraz północną przybudówkę a także zmieniono wystrój elewacji. Budowla w swojej formie nawiązuje do francuskich barokowych pałaców z elementami włoskiego renesansu i antyku. 

Obecnie jest to założenie dwuskrzydłowe, wzniesione na planie litery „L”, dwu- i trzytraktowe, piętrowe z silnie wysuniętym ryzalitem wejściowym zwieńczonym tarasem u góry, nakryte dachami dwuspadowymi z lukarnami. Elewacje o eklektycznym charakterze renesansu francuskiego, są ozdobione boniowanym parterem, oraz bogatymi nadprożami okiennymi. Uwagę przykuwa zwłaszcza elewacja ogrodowa z tarasem i attyką, a także dach z wieżyczkami i ozdobnymi kominami. Obok pałacu rozlokowane są budynki gospodarcze i mieszkalne. Dookoła obiektu rozciąga się zaniedbany park krajobrazowy.

W balustradzie tarasu znajduje się kartusz z herbem rodziny von Carnap, być może budowniczych założenia. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji o historii założenia, ani o jego właścicielach. Po II wojnie światowej pałac pełnił funkcje mieszkalne, co doprowadziło do jego dewastacji. Obecnie budowla znajduje się w prywatnych rękach i wali się oczekując na kapitalny remont.

Kościelniki Górne są położone 7,5 km na południe od Lubania, przy drodze nr 393 do Leśnej. Pałac znajduje się tuż przy drodze, po jej zachodniej stronie.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku. 

  • Elewacja frontowa pałacu

  • Kartysz herbowy w balustradzie

  • Walące się wnętrze

  • Zabudowania folwarczne