Pałac w Koszęcinie został zbudowany w roku 1609, prawdopodobnie na miejscu starszej budowli obronnej należącej do piastów opolskich. Fundatorem przebudowy był Andrzej Kochcicki. W 1647 roku, po upadku rodu Kochcickich, związanym z ich uczestnictem w wojnie 30-letniej Koszęcin przejmuje Mikołaj Filip von Rauthen. W XVII wieku przebywał na nim prawdopodobnie kilkakrotnie król Jan III Sobieski, między innymi w czasie wyprawy wiedeńskiej zostawił tu swoją żonę. Pod koniec XVII wieku rezydencja staje się własnością rodu Sobków, a od 1774 roku – hrabiny Dyhern. W 1798 roku pałac przeszedł na własność rodziny cesarskiej.

W obecnym, klasycystycznym kształcie rezydencja została rozbudowana w latach 1829-30 przez kolejnego właściciela Koszęcina, księcia Adolfa zu Hohenlohe Ingelfingen. Budowla wzniesiona na nieregularnym rzucie, składa się z trzech skrzydeł rozłożonych wokół dziedzińca otwartego od południa. Dwu- i trzykondygnacyjna, podpiwniczona budowla, murowana z cegły i otynkowana, została nakryta dachami czterospadowymi i siodłowymi. W osi dwudziestotrzyosiowego skrzydła głównego (zachodniego) umieszczono pięcioosiowy ryzalit z pilastrami zwieńczony trójkątnym przyczółkiem i poprzedzony tarasem. Skrzydło zachodnie mieści Salę Balową i wychodzący na park taras, Salę Kominkową, a także Salę Zieloną, w której zachował się empirowy, okrągły piec kaflowy. Skrzydło północne pełniące funkcję łącznika jest wąskie, jednotraktowe, a skrzydło południowe jest szersze, dwutraktowe. Na ich skrzyżowaniu znajduje się neogotycka kaplica zbudowana, w czasie rozbudowy, na planie prostokąta, z czworoboczną wieżą od południa. W kaplicy pałacowej pw. Matki Boskiej Wniebowziętej i śś. Męczenników Dionizego i Witalisa, obecnie znajduje się Kameralna Sala Koncertowa, w której odbywają się kameralne koncerty. Pod kaplicą mieści się krypta grobowa książąt Hohenlohe-Ingelfingen, którzy byli właścicielami dóbr koszęcińskich do 1945 roku. Do pałacu od południa przylega rozległy park krajobrazowy z cennymi okazami starodrzewu. W jego zachodniej części znajduje się malownicze oczko wodne.

W czasie II wojny światowej pałac został zdewastowany przez wojska radzieckie. Obecnie odrestaurowany pałac jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. W obrębie kompleksu pałacowo-parkowego znajduje się także Pawilon im. Elwiry Kamińskiej, który w czasach książęcego panowania służył jako ujeżdżalnia pałacowa. Natomiast dawny budynek folwarczny z końca XIX w. został zrekonstruowany i służy obecnie jako Dom Pracy Twórczej im. Adolfa Dygacza. Tam też udostępniono dla zwiedzających Izbę Pamięci Zespołu „Śląsk”, w której znajduje się ekspozycja stała śląskich strojów ludowych oraz pamiątek z licznych tourne Zespołu. Na dziedzińcu pałacu od 2006 roku stoi „Ławeczka profesorska” – pomnik prof. Stanisława Hadyny, założyciela Zespołu i jego wieloletniego dyrektora.

Koszęcin jest położony 27 km na południowy-zachód od Częstochowy, przy drodze nr 907 do Tworoga. Pałac znajduje się w centrum miejscowości, przy ulicy Zamkowej.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2018 roku.

 • Fasada skrzydła zachodniego

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Widok od fasady

 • Skrzydło północne i kaplica

 • Kaplica

 • Kaplica

 • Skrzydło zachodnie od dziedzińca

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Ławeczka profesorska Stanisława Hadyny

 • Widok od południa

 • Widok od południa

 • Dziedziniec

 • Dawna zabudowa folwarczna

 • Dawna zabudowa folwarczna