Murowany zamek obronny w Otmęcie (obecnie dzielnica Krapkowic) został zbudowany został w XV wieku z fundacji  rodziny Strzelów herbu Kotowicz.

         Zamek nie był nigdy przedmiotem badań terenowych, nie wiemy więc, jak dokładnie wyglądał i jakie miał szczegółowe rozplanowanie. Prawdopodobnie było to założenie składające się z murów obronnych na planie nieregularnego wieloboku, z jednopiętrowym domem głównym stojącym przy murze północnym, z drugim budynkiem południowym i z wieżą bramną umieszczoną od wschodu. Na początku XVI wieku warownia przeszła drogą kupna w ręce Łukasza Buchty. Za rządów Łukasza i jego potomków zamek przebudowano w stylu renesansowym oraz prawdopodobnie dobudowano półokrągłą, otwartą na dziedziniec basteję, wysuniętą w kierunku zachodnim, która podniosła walory obronne zamku. W czasach nowożytnych zamek należał do wielu rodzin śląskich i był wielokrotnie przekształcany. Ostatnie przekształcenie miało miejsce w XVIII wieku i wiązało się z przebudową założenia na pałac.

         Częste zmiany właścicieli nie przysłużyły się budowli, która już w 1723 roku stała się składem budowlanym z którego pozyskiwano materiał potrzebny do budowy pobliskiego kościoła. Opuszczona ostatecznie na początku XIX stulecia z czasem przekształciła się w malowniczą ruinę. Do dziś zachowały się fragmenty muru obronnego z półkolistą basteją oraz relikty budynków mieszkalnych, a także spore fragmenty wieży. Całość stoi zamknięta i opuszczona, a dostęp do wnętrza jest utrudniony.

         Krapkowice są położone około 20 km na południe od Opola, przy drodze nr 45 do Kędzierzyna-Koźla. Ruina warowni znajduje się na terenie Otmętu, dzielnicy Krapkowic, na wysokiej skarpie nad Odrą, na jej prawym brzegu. Jadąc od strony starych Krapkowic tuż za rzeką skręcamy w lewo w ul. Piastowską, a następnie jedziemy dalej ul. ks. Franciszka Duszy, kierując się na wieżę kościoła stojącego obok ruin.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Ruiny wieży

 • Ruiny baszty

 • Ruina domu

 • Ruina domu

 • Ruina baszty

 • Relikty muru obronnego

 • Relikty muru obronnego

 • Relikty muru obronnego

 • Wieża kościoła przy którym znajdują się ruiny zamku