Pierwotny zamek w Krapkowicach należał do książąt opolsko-raciborskich. Nie wiemy kto był fundatorem warowni, ani też kiedy została wzniesiona. Nie zachowały się żadne przekazy na temat jej rozplanowania przestrzennego. Po śmierci ostatniego piasta z linii rodu, Jana II Dobrego w 1532 roku, warownia przeszła w ręce cesarza Ferdynanda I Habsburga, który oddał ją w zastaw razem z miastem Joachimowi Buchcie z Otmętu.

         W 1582 roku cesarz Rudolf II Habsburg sprzedał miasto Hansowi von Redern z Rozkochowa. Ród ten w miejscu starej średniowiecznej budowli wzniósł w XVIII wieku nową, późnorenesansową rezydencję. Była to czteroskrzydłowa, trzypiętrowa budowla z wewnętrznym dziedzińcem, otoczonym krużgankami. Wjazd na dziedziniec prowadził przez przelot bramny od strony zachodniej. Budowę zakończono w roku 1678, upamiętniając to datą na bramie zamkowej. W drugiej połowie XVIII wieku podczas odbudowy po zniszczeniach spowodowanych pożarem zamek utracił najwyższą kondygnację, zaś w następnym stuleciu został pozbawiony pewnych cech stylowych, m.in. zamurowano arkady na piętrze, przekształcając dotychczasowe krużganki w korytarz. W 1775 roku po śmierci ostatniego von Rederna, wdowa po nim sprzedała rezydencję Karolowi Wilhelmowi von Haugwitzowi. W związku z tym, że nowi właściciele na rodową siedzibę wybrali pobliski Rogów Opolski, zamek krapkowicki powoli ulegał dewastacji. Umieszczono w nim warsztaty tkackie i manufakturę sukienniczą. Do znacznej dewastacji komnat zamkowych przyczyniły się ponadto wojny napoleońskie, a w szczególności decyzja o umieszczeniu w nich szpitala wojskowego dla żołnierzy francuskich, oblegających w 1806 roku Kędzierzyn-Koźle. W latach 1834-45 w części pomieszczeń funkcjonowała szkoła, która wróciła tam w okresie międzywojennym. Poważnych zniszczeń doznał zabytek od wojsk sowieckich podczas walk zimą 1945 roku. Odbudowany w dwa lata później został zaadoptowany na potrzeby szkoły i w tym charakterze funkcjonuje do dzisiaj.

         Krapkowice są położone 20 km na południe od Opola, przy drodze nr 45 do Kędzierzyna-Koźla. Zamek-szkoła znajduje się na lewym brzegu Odry przy ulicy Zamkowej 5.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Wieża

 • Elewacja boczna

 • Przelot bramny

 • Widok bramy od dziedzińca

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Dziedziniec z krużgankami

 • Elewacja północna

 • Elewacja północna

 • Portal w elewacji północnej