Budowa zamku w Krasiczynie jest łączona z Jakubem z Siecina herbu Rogala, protoplastą Krasickich. Pod koniec XVI wieku jego syn, Stanisław Sieciński, który po założeniu miasta Krasiczyn zmienił nazwisko na Krasicki, przeprowadził rozbudowę zamku.

         Rezydencja została zbudowana na rzucie zbliżonym do kwadratu z czterema basztami w narożach i domem wzdłuż skrzydła północnego sąsiadującym z bramą wjazdową. Całość była otoczona fosą i wałem. W latach 1598-1633 Marcin Krasicki przebudował warownię we wspaniałą rezydencję magnacką w stylu renesansowym. W tym okresie wzniesiono dwupiętrowe skrzydło wschodnie, podniesiono mury kurtynowe, jak i baszty, a ich zwieńczenia wyposażono w attyki. Owym czterem basztom nadano nazwy nawiązujące do czterech szczebli władzy:Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Od zachodu umiejscowiono nowy wjazd z wieżą i przedbramiem. Wokół dziedzińca poprowadzono parterowe krużganki. Zmieniono również wystrój wnętrz i elewacji dodając dekorację sgraffitową. Na zewnątrz zlikwidowano fosę i założono park.

          Krasiccy mieszkali w zamku do 1672 roku. Po nich rezydencja należała do różnych rodów m.in. Modrzewskich, Wojakowskich, Tarłów , Potockich i Ponińskich. W 1834 roku przeszła w ręce Sapiehów, którzy użytkowali zamek do II wojny światowej. W 1852 roku zamek uszkodził pożar, jego odbudowę przeprowadzono w latach 60-tych XIX wieku. Lata I i II wojny światowej przyniosły zamkowi kolejne zniszczenia i dewastację. W 1950 roku podjęto prace remontowe z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowy Związku Pomocy Chłopskiej. W 1955 roku zamek służył Liceum Leśnemu, a od 1973 roku był użytkowany przez FSO z Warszawy. Obecnie zamek przejęła Agencja Restrukturyzacji Przemysłu i powoli remontuje zabytek. W wyremontowanym skrzydle północnym i oficynie umiejscowiono hotel i restaurację. Prawie na ukończeniu są prace zewnętrzne. Zamek i park są udostępnione do zwiedzania.

         Krasiczyn jest położony 10 km na zachód od Przemyśla przy drodze nr 28 do Sanoka. Zamek leży w parku  po prawej stronie szosy w centrum miejscowości.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku

 • Główny wjazd do zamku

 • Skrzydło zachodnie

 • Baszta boska

 • Skrzydło południowe

 • Baszta szlachecka

 • Baszta szlachecka

 • Baszta Szlachecka i Boska

 • Baszta Królewska

 • Baszta Szlachecka i skrzydło wschodnie

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło północne i Baszta Papieska

 • Baszta Królewska

 • Baszta Królewska

 • Baszta Boska

 • Wieża bramna

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec

 • Renesansowe sgrafitti

 • Renesansowe sgrafitti

Nowe zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Baszta Boska

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło południowe

 • Baszta Szlachecka

 • Baszta Szlachecka i Boska

 • Widok od południa

 • Skrzydło wschodnie

 • Skrzydło zachodnie - widok od dziedzińca

 • Skrzydło północne - widok od dziedzińca

 • Skrzydło północne

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec i skrzydło wschodnie

 • Baszta królewska