Drewniany kościół rzymskokatolicki zbudowany został w 1931 roku. z fundacji Stanisława Stadnickiego. Parafię erygował w 1951 roku biskup tarnowski Jan Stepa.

Jest to oszalowana, zbudowana w konstrukcji zrębowej świątynia, z wieżą o konstrukcji słupowej. Kościół jest jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie z przybudówkami zakrystyjnymi po bokach. Do frontu dostawiona jest wieża o pochyłych ścianach z nadwieszoną izbicą, nakryta hełmem namiotowym. Wokół nawy i wieży znajdują się zamknięte podcienia, wsparte na słupach o charakterze sobót. Dachy są pokryte blachą, nad nawą i prezbiterium siodłowe, nad przybudówkami dachy pulpitowe. Nad nawą wznosi się wieżyczka na sygnaturkę.

We wnętrzu znajdują się trzy ołtarze z lat 1963-64, projektowane przez Stanisława Kozioła i wykonane przez Antoniego Kmaka. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Wskrzeszenie Piotrowina, malowany w 1938 roku przez Bolesława Barbackiego. Dwa konfesjonały rokokowe z drugiej połowy XVIII wieku, pochodzące z dawnego kościoła w Nawojowej. Obraz św. Jana Nepomucena, barokowy z XVIII wieku. Rzeźby czterech ewangelistów, barokowe z XVIII wieku. Krucyfiks późnobarokowy z XVIII wieku. Na wieży zawieszono dzwon Jan odlany w 1946 roku w Odlewni dzwonów Felczyński w Przemyślu.

Łabowa jest położona 14 km na południowy-wschód od Nowego Sącza, przy drodze nr 75 do Krynicy-Zdroju. Kościół znajduje się po zachodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lutym 2024 roku.

  • Główne wejście

  • Ołtarz główny