Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP we wsi Łosie została zbudowana w 1810 roku z pieniędzy ówczesnego właściciela wsi, hrabiego Stanisława Siemieńskiego z Biecza. Przez następne lata budowla była rozbudowywana a w 1928 roku znacznie powiększona (powiększono nawę, dobudowano zakrystię a całość otynkowano). W latach 50-tych XX wieku otynkowano ja ponownie, lecz na szczęście w latach 80-tych tynki zbito i powrócono do jej pierwotnego wyglądu. Jest to typowa cerkiew zachodniołemkowska, orientowana, trójdzielna (bardzo szeroka nawa, prezbiterium z zakrystią i babiniec). Nad babińcem dominuje izbicowa wieża o konstrukcji słupowo-ramowej ze pochyłymi ścianami. Babiniec otacza zachata. Nad nawą i prezbiterium znajdują się kopuły namiotowe, łamane, łącznie z wieżą zwieńczone baniastymi hełmami z pozornymi latarniami. Ściany zewnętrzne zostały obite gontem. Wewnątrz cerkwi zachowała się piękna, bogata polichromia z 1935 roku wykonana przez Mikołaja Galanka. Uwagę zwraca kompletny ikonostas, który powstał najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku. W nawie znajdują się dwa bogato zdobione, barokowe ołtarze boczne. Cerkiew otoczona jest kamiennym murem, krytym gontem, w którym umieszczona jest murowana brama – dzwonnica zwieńczona trzema kopułami.

Po 1947 roku cerkiew była użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. Od 1968 roku służy również grekokatolikom kiedy to zaczęto coraz częściej odprawiać nabożeństwa w obrządku greckokatolickim. W latach 90-tych stała się własnością parafii greckokatolickiej ale użytkują ja wierni obu obrządków. O klucze do cerkwi można prosić w małym domku koło cerkwi.

Łosie są położone około 8 km na północny-zachód od Krynicy-Zdrój, 2 km na południe od drogi nr 75 do Nowego Sącza. Cerkiew znajduje się w centrum wsi przy skrzyżowaniu, naprzeciw cmentarza parafialnego.

Zdjęcia wykonano w lutym 2024 roku.