Murowany zamek w Łące Prudnickiej został wzniesiony w XV wieku z fundacji rycerskiego rodu Wurben. Rezydencję zbudowali na starszym założeniu wzniesionym przez książąt opolskich, od których kupili ziemię prudnicką w 1481 roku. Najprawdopodobniej pierwotny zamek stał na miejscu obecnego skrzydła wschodniego.

         W wieku XVI właścicielami Łąki i zamku stała się rodzina Mettichów, która stopniowo poszerzała swe włości i rozbudowywała swoją rezydencję. Pierwsza renesansowa przebudowa nastąpiła w XVI wieku, a następna w latach 1615-17. Powstała wtedy okazała piętrowa budowla, założona na planie kwadratu, złożona z czterech skrzydeł z dziedzińcem pośrodku, oraz dwóch wież. Jedną z wież wzniesiono w południowyn narożniku na rzucie kwadratu. W narożniku wschodnim znajduje się okrągła baszta zwieńczona stożkowym dachem z ośmioboczną latarnią. Do baszty przylega renesansowy szczyt skrzydła frontowego, zwieńczony półkolistym przyczółkiem. Elewacje dwóch skrzydeł ozdobione od strony dziedzińca dekoracją sgraffitową z roślinym fryzem z XVI / XVII w. Na elewacji ogrodowej skrzydła wsch. zachował się sgraffitowy fryz z medalionami kolebkowymi z lunetami, w trzech salach sklepienia wsparte na jednym środkowym filarze. Przy zamku założono rozległy park krajobrazowy z okazami pięknego starodrzewu, otoczony częściowo kamiennym murem. Pod koniec swego życia Mettich przeszedł na katolicyzm i zbudował w swym zamku kaplicę.

         W 1830 roku zamek przeszedł w ręce Johannesa von Sedlnitzky. W latach 1875-83 rodzina ta dokonała częściowej przebudowy założenia wprowadzając modne wówczas neogotyckie elementy. Między innymi dobudowano skrzydła neogotyckie i wieżę w południowyn narożniku dziedzińca na rzucie kwadratu, zwieńczoną pseudo krenelażem. W czasie wojny zamek szczęśliwie uniknął zniszczeń. Ostatni właściciel zamku, Hermann von Choltitz, opuścił go w 1945 roku pozostawiając większość wyposażenia w nienaruszonym stanie. Niestety wkrótce jednak padło ono ofiarą szabrowników. W 1953 roku rezydencję po odnowieniu przejęła Państwowa Stadnina Koni. Mieściły się tu biura i mieszkania jej pracowników. W latach 80-tych XX wieku przystąpiono do przebudowy zamku na cele hotelowo-rekreacyjne, ale niestety projektu nie zrealizowano do końca. Obecnie opuszczona i popadająca w coraz większą ruinę budowla jest własnością Agencji Rolnej Skarbu Państwa i czeka na nowego właściciela.

         Łąka Prudnicka jest położona 4 km na zachód od Prudnika, przy drodze nr 40 do Głuchołaz. Zamek znajduje się w centrum miejscowości, po prawej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

 • Skrzydło północno-zachodnie

 • Kaplica

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Baszta wschodnia

 • Wieża południowa

 • Wieża południowa

 • Wieża południowa

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Wieżyczka z wejściem

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Zarośnięty dziedziniec

 • Wieża na dziedzińcu

 • Wieża na dziedzińcu