Renesansowy dwór w Lipowej został zbudowany w ostatnim ćwierćwieczu XVI wieku z fundacji rodziny von Seidlitz. Od około 1660 roku posiadaczem majątku był Wenzeslaus Siegesmundus von Seidlitz und Guhlau, który przebudował rezydencję w stylu barokowym. Po 1741 roku właścicielem dóbr był baron Georg Sigismund von Seidlitz und Guhlau, małżonek Barbary Sophi z domu Heugel und Polockowitz. Po śmierci męża Barbara w 1758 roku ponownie wyszła za mąż za Friedricha Bernharda von Prittwitz und Gaffron. W 1804 roku wioska należała do Carla Leopolda von Hirscha, majora królewskiego regimentu kirasjerów. Następnie dobra posiadała rodzina von Näse, a w 1845 roku Karl von Sallet. Po 1845 roku majątek ponownie znalazł się w rękach rodu von Seydlitz.  Około 1875 roku posiadłość przejęła rodzina von Richthofen, której potomkowie gospodarzyli tu do 1945 roku.

W wyniku kolejnej modernizacji pomiędzy 1890 a 1900 rokiem elewacje otrzymały cechy neorenesansowe. Podpiwniczoną, dwukondygnacyjną budowlę wzniesiono na planie prostokąta i nakryto dachem mansardowym z facjatą. Ośmioosiowa fasada posiada centralnie główne wejście (z wystawką) ozdobione późnobarokowym kamiennym portalem, pochodzącym z około 1740 roku. W elewacji ogrodowej umieszczono asymetrycznie wydatny ryzalit. Elewacje zachowały pozostałości architektonicznych detali. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z sienią przesuniętą na zachód od osi. W piwnicach zachowały się sklepienia kolebkowe i kolebkowe z lunetami. W części pomieszczeń parteru wykonano sklepienia zwierciadlane, kolebkowe z lunetami i krzyżowe, w pozostałych stropy są płaskie, niektóre z dekoracją fasetową. W jednej z sal parteru przetrwał barokowy kominek kamienno-stiukowy z połowy XVIII wieku.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej posiadłość znacjonalizowano. Rezydencję wraz z folwarkiem przekazano w zarząd miejscowemu PGR-owi. Przedsiębiorstwo w pałacu urządziło mieszkania pracowników. Część budynków wykorzystywano jako ośrodek kultury. Po likwidacji PGR-u posiadłość znalazła się pod opieką Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ostatniej dekadzie XX wieku pałac sprzedano osobie prywatnej. Odtąd nieużytkowany, powoli popada w ruinę. Obecnie zrujnowany budynek pałacu jest trudno dostępny. Do pałacu przylega zaniedbany park krajobrazowy. Wokół fragmentarycznie zachowany mur i brama z XVIII wieku. Poniżej pałacu znajdują się pochodzące z końca XIX wieku obora i stodoła, dawniej będące częścią folwarku.

Lipowa jest położona 8 km na południowy-wschód od Strzelina. Dwór znajduje się w centrum miejscowości.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Szczyt dworu

  • Zabudowa gospodarcza

  • Obora