Rezydencja została wzniesiona w XVIII wieku. Pałac przekształcono w pierwszej połowie XIX wieku. W efekcie powstał eklektyczny budynek o cechach neogotyckich, barokowych i klasycystycznych.

Pałac murowany z kamienia i cegły, potynkowany, dwuskrzydłowy, połączony za pomocą budynku bramnego z dwuskrzydłowym dworem (obecnie oficyna). Dwukondygnacyjny budynek jest podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym. W elewacji południowej stoi trzykondygnacyjna, kwadratowa wieża nakryta dachem czterospadowym. Elewacje o skromnej dekoracji, z gzymsem między kondygnacjami i gzymsem wieńczącym oraz prostymi opaskami wokół okien. Dwór (oficyna) założony na planie zbliżonym do litery „L”, o bryle wzbogaconej przybudówkami, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym z powiekami. Wnętrza o układzie wielotraktowym. Na południe od pałacu rozciąga się zadbany park krajobrazowy, od zachodu z parkiem sąsiadują zabudowania gospodarcze dawnego folwarku. Pałac prawdopodobnie stanowi własność prywatną, teren ogrodzony, w czasie wizyty brama otwarta, brak informacji o stanie własnościowym.

W 1830 roku właścicielem posiadłości był Ober-Amtmann Albrecht. W XIX stuleciu właściciele często się zmieniali. W 1905 roku właścicielem dóbr był Maximilian von Reisner. W 1937 roku posiadłość w Łagiewnikach należała do Pani Elisabeth Charlotte von Dietze, z domu von Reisner oraz Moniki von Reisner, zamieszkałej w Łagiewnikach.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej posiadłość przejęło państwo polskie. Majątek przekazano w zarząd Państwowemu Ośrodkowi Hodowli Zarodowej. W pałacu urządzono biura. Kolejnymi właścicielami folwarku i rezydencji były: Gospodarstwo Rolne Łagiewniki, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych. Obecnie prawdopodobnie pałac jest własnością prywatną i jest wystawiony na sprzedaż.

Do pałacu przylega XVIII-wieczny, jednonawowy kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca XVIII-wieczny, utworzony z części pałacu przekazanej katolikom

Łagiewniki są położone 8 km na północ od Niemczy, przy drodze nr 8 do Wrocławia. Zespół pałacowo-folwarczny znajduje się w centrum Łagiewnik, przy ul. Nadrzecznej 27.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Pałac i oficyna

  • Kościół św. Józefa