Pierwotny  renesansowy dwór w Roztoczniku został wzniesiony w XVII wieku i powiększony w końcu XVIII wieku.

Na jego miejscu w II połowie XIX wieku powstało  prawdopodobnie z inicjatywy rodziny von Seherr-Thoss nowe neobarokowe założenie. Przypuszczenia wynikają z tego, że w 1840 roku właścicielem wsi był baron Ferdinand von Seherr-Thoss, a w 1870 roku hrabina Marie z tej samej rodziny. W 1910 oku obiekt rozbudowano o ryzalit i skrzydło północne oraz podwyższono o kondygnację z fundacji rodu von Seidlitz-Sandreczki. W skład zespołu wchodzi: pałac, dwa stawy i rozległy park.

Pałac jest budowlą dwuskrzydłową i dwukondygnacyjną, zbudowaną na planie litery ‚L’. Całość nakryto dachem mansardowym z lukarnami. Rezydencja jest podpiwniczona oraz posiada użytkowe poddasze. Do wejścia prowadzi symetryczny, owalny podjazd. Jedenastoosiowa fasada posiada zdobienia w postaci lizen w wielkim porządku. W osi fasady znajduje się ryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem. Ponad głównym wejściem znajduje się balkon ze zdobioną balustradą, a powyżej, kartusz herbowy z labrami i trzymaczami w postaci dwóch żołnierzy. Elewacje pałacu są zdobione narożnym boniowaniem oraz rozbudowanym gzymsem koronującym. Na osi fasady znajduje się główne wejście do pałacu, prowadzące do dużego hallu, zdobionego przez dwie arkady wsparte na filarze. Wnętrza zachowały neobarokowe sztukaterie z motywami rocaille i girland roślinnych. Dawny główny salon istnieje na piętrze, na osi skrzydła, jest bogato zdobiony lizenami, girlandami i owalnymi medalionami. Dekoracja obejmuje ściany i sufit pomieszczenia, dodatkowo w narożach mieszczą się nisze, w których dawniej stały rzeźby. Stiuki odrestaurowano w delikatnych barwach, odtworzono marmoryzowanie oraz plafon zdobiony freskiem przedstawiającym roztańczone dzieci. Pałac jest otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni 6,5 ha, ze stawem oraz zachowanym częściowo układem ścieżek i starodrzewiem. W parku istnieje współczesny budynek dawnego internatu. Z budynków folwarcznych zachowała się kuźnia i wozownia.

Ostatnim, przedwojennym właścicielem był major Adolf graf von Seidlitz-Sandreczki. W czasie wojny ukryto w pałacu zbiory Archiwum Państwowego z Wrocławia. Po II wojnie światowej w pałacu ulokowano szkołę rolniczą, którą w latach 80-tych XXI wieku przekształcono w Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Macieja Rataja. Pałac został odbudowany po pożarze w 1993 roku. Ostatni rok szkolny miał miejsce w 2004/2005 roku. Obecnie założenie jest wystawione na sprzedaż.

Roztocznik jest położony 6 km na wschód od Dzierżoniowa, 2 km na południe od drogi nr 384 do Łagiewnik. Układ pałacowo-parkowy zlokalizowany jest w północnej stronie wsi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit frontowy

  • Tympanon z kartuszem herbowym

  • Fasada i podjazd

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna

  • Skrzydło

  • Skrzydło

  • Oficyna