Fundatorem zamku w Liwie był książę Janusz I Starszy w końcu XIV wieku. Warownię zbudowano z cegły na kamiennych fundamentach nad lewym brzegiem Liwca.

         Założenie powstało na planie kwadratu o boku ok. 32 m z wieżą bramną wysuniętą z lica murów od strony północno-zachodniej. Główny dom mieszkalny usytuowano wzdłuż kurtyny północno-wschodniej. Budowlę ukończono dopiero ok. roku 1429 z powodu pożaru w trakcie budowy. Do czasu przyłączenia Mazowsza do Korony był siedzibą książęcą, a potem starościńską. Na początku XVI wieku podwyższono mury obronne i nadbudowano dom o jedną kondygnację. W latach 1549-70 podwyższono wieżę bramną do czterech kondygnacji, zaopatrując ją w strzelnice. W XVII wieku zamek został zniszczony przez Szwedów w czasie Wojny Północnej i częściowo rozebrany. W 1792 roku na miejscu skrzydła południowo-zachodniego wzniesiono dwór starościński, który został zniszczony w latach 1846-55 i odbudowano go dopiero po wojnie w latach 1957-61.

         W czasie II wojny światowej Niemcy chcieli rozebrać zamek, lecz udało się im wmówić że to budowla krzyżacka i w latach 1943-44 był przez nich konserwowany. W roku 1945 zamek został zniszczony, a po wojnie w latach 1957-61 odbudowany. Obecnie na zamku mieści się muzeum uzbrojenia.

         Liw jest położony 71 km na wschód od Warszawy przy drodze nr 637, 6 km przed Węgrowem. Zamek  stoi po prawej stronie drogi na początku miejscowości jadąc w kierunku Węgrowa.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2004 roku.

  • Wieża i dwór

  • Elewacja frontowa dworu

  • Wieża i dwór

  • Wieża i dwór

  • Wieża i mury obronne