Budowę murowanego zamku w Lubinie rozpoczął prawdopodobnie książę żagański Konrad II, co zostało potwierdzone w dokumencie z 1312 roku. W 1349 roku zamek został przebudowany przez Ludwika I brzeskiego (książę mieszkał na zamku od 1349 do 1359 roku, kiedy przeniósł się do Brzegu).

         Warownię wzniesiono na miejscu drewnianego grodu. Obronną budowlę otoczono nieregularnym czworobokiem ceglanych murów obwodowych, o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych. W narożniku południowo-wschodnim znajdował się główny dom mieszkalny stanowiący rezydencję książęcą, o wymiarach 12,3×14,9 metrów, przylegający do murów kurtynowych. Przy narożniku północno-zachodnim znajdowała się wolno stojąca wieża kamienna wzniesiona na rzucie prostokąta o wymiarach 10,5×13 metrów. W północno-zachodniej części terenu znajdowała się wysunięta z kurtyny kaplica zamkowa, flankowana przez niewielką wieżyczkę. Na północ od kaplicy umieszczono bramę wjazdową z wieżą, przez którą prowadził sklepiony przejazd ostrołukowy, chroniony broną. Całość była dodatkowo chroniona fosą wypełnioną wodą. Od północy mur zamkowy był połączony z murami obwodowymi miasta szerokim korytarzem o długości 25 metrów, który osłaniała wieża bramna i fosa wodna z mostem zwodzonym.

         Zamek, jako silna warownia oraz rezydencja, przetrwał do 1641 roku, kiedy podczas w czasie wojny trzydziestoletniej został zniszczony przez wojska szwedzkie pod dowództwem gen.Stallhannsa. Warownia nigdy nie została odbudowana w całości, ostały jedynie mury zewnętrzne, wieża bramy oraz kaplica. W połowie XVIII wieku czynna była jeszcze kaplica, pozostałe zaś elementy założenia rozebrano. W 1945 roku kaplica oraz budynki postawione na miejscu zamku zostały zniszczone. Pierwsze prace badawcze przeprowadzono po 1970 roku. Do dziś zachowała się odbudowana w 1957 roku kaplica zamkowa, w której mieści się galeria wystawowa. Najcenniejszym detalem architektonicznym kaplicy jest wbudowany w ścianę północną portal z 1349 roku przedstawiający postacie księcia Ludwika I ze św. Jadwigą i jego żony Agnieszki ze św. Marią Magdaleną, adorujące Chrystusa Boleściwego z kielichem ofiarnym i gołębiem nad głową, symbolizującym Ducha Świętego.

         Lubin jest położony 21 km na północ od Legnicy, przy drodze nr 3 do Polkowic. Kaplica zamkowa znajduje się kilkaset metrów na południowy-wschód od rynku, przy ulicy Zamkowej i skwerze im. Jana Wyżykowskiego.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Widok ogólny terenu zamkowego z kaplicą

  • Kaplica zamkowa

  • Kaplica zamkowa

  • Kaplica zamkowa

  • Portal wejściowy

  • Kaplica zamkowa

  • Kaplica zamkowa

  • Kaplica zamkowa