Kamień węgielny pod budowę klasztornego kościoła św. Józefa w Lublinie poświęcono w maju 1636 roku i w ciągu dwóch lat świątynię ukończono. W następnych latach wybudowano mur klauzurowy oraz budynki mieszkalne dla kapelana sióstr karmelitanek i służby. Prace ukończono w 1640 roku, zaś 28 sierpnia 1644 roku kościół został konsekrowany przez bpa łódzkiego Andrzeja Gembickiego. Siostry karmelitanki mieszkały tutaj do około 1807 roku. Z powodu pożaru w 1803 roku kościoła i klasztoru (władze austriackie nie wydały zgody na odbudowę) siostry odstąpiły swój kościół i klasztor karmelitom. W listopadzie 1864 roku zakonnicy zostali usunięci z klasztoru przez władze carskie m.in. za udział w powstaniu styczniowym. Klasztor został zamieniony na więzienie śledcze, przy kościele pozostał jako jego administrator o. Ryszard Machnikowski. Po jego śmierci, w 1898 roku kościołem zarządzali kolejni administratorzy naznaczani przez Konsystorz Duchowny, aż do 1917 roku. W tym właśnie roku kościół objęli w posiadanie jezuici, karmelici jednak złożyli protest i zgłosili swoje prawa do własności. W końcu odzyskali kościół w 1918 roku, a następnie po przeniesieniu więzienia w 1945 roku odzyskali cały klasztor. W 1949 roku rozpoczęto remont kościoła.

Istniejący obecnie kościół wzniesiono w stylu renesansu lubelskiego. Piękna bryła świątyni zwraca uwagę charakterystycznym renesansowym szczytem frontowym, na którym widać postacie świętych, m.in. św. Jana i św. Teresy z Avila, wykonane jako sgraffito. Na lewo od wejścia znajduje się dzwonnica, której dach, przysłonięty attyką, wiąże ją z całością kościoła. Świątynia jest budowlą jednonawową z węższym prezbiterium. Wewnątrz posiada bogate podziały architektoniczne ścian i sklepienia dekorowane bogatą sztukaterią. Główny ołtarz i cztery pozostałe, jest wykonany w stylu barokowym. Od południa kościół otacza klasztorny mur klauzurowy. Do ściany zachodniej prezbiterium dobudowany jest chór zakonny, wzniesiony na planie prostokąta, nakryty płaskim dachem trójspadowym. Do strony północnej budynku kościelnego przylega zakrystia oraz budynek klasztorny. Przy narożniku północno–zachodnim wznosi się sygnaturka o wysokości równej wysokości kościoła. Sygnaturka jest zwieńczona hełmem nakrytym blachą. Do ostatnich dwóch przęseł nawy oraz do kruchty od strony północnej przylega dziedziniec klasztorny, zamknięty od strony ulicy murowanym ogrodzeniem. Pod kościołem znajdują się krypty grobowe składające się z czterech komór sklepionych kolebkowo.

Kościół św. Józefa znajduje się przy ul. Świętoduskiej 14. Lublin – stolica woj. lubelskiego – jest położony 152 km na południowy-wschód od Warszawy, przy drodze nr 17 do Zamościa.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Widok od Starówki na kościół i klasztor

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Nawa i prezbiterium