Pierwotny, gotycki kościół pw. św. Ducha zbudowany poza murami miasta był budowlą jednonawową został zbudowany razem ze szpitalem dla ubogich w 1419 roku. Przez liczne przebudowy i rozbudowy zatracił swój początkowy charakter. W XVI wieku zarząd nad kościołem przejęli rajcy lubelscy. Pod koniec XVI wieku kościół uległ dwóm pożarom. Odbudowano go w 1608 roku. Prezbiterium nakryto barokową kopułą, wnętrze ozdobiono sztukateriami. W drugiej połowie XVII wieku rozebrano zabudowania szpitalne i w ich miejsce postawiono klasztor dla karmelitów bosych, którzy właśnie przybyli do miasta. Kościół otrzymał wezwanie Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia utrzymana była w stylu renesansu lubelskiego. Znajdował się w niej skarbiec, chór i refektarz. W kolejnych latach, Stefan Czarnecki ufundował kaplicę Matki Bożej. W 1642 roku na obrazie Matki Bożej Dobrej Rady ujrzano łzy. Cudowny obraz znajduje się w kościele do dziś. W 1733 roku kościół ponownie spłonął, odbudowano go częściowo w barokowym stylu.W 1803 roku świątynia wraz z klasztorem uległa najpoważniejszemu z pożarów. Zakonnicy przenieśli się do klasztoru przy ul. Świętoduskiej, natomiast ruiny zostały sprzedane na licytacji, powstał tu Nowy Ratusz. Kościół z czasem odbudowano.

Obecnie jest to trójnawowa bazylika z prezbiterium węższym od nawy głównej. Po obu stronach prezbiterium są dwie prostokątne zakrystie. Prezbiterium jest nakryte kopułą i zwieńczone latarnią. Fasada świątyni poprzedzona jest kruchtą z neogotycką wieżą od strony południowej. Dolna część elewacji wieży i fasady jest zasłonięta kamienicą, jednak widoczna część fasady jest jednokondygnacyjna i flankowana parami lizen. Okno prostokątne jest zamknięte pełnym łukiem i obramione profilowaną ramą. Elewacja posiada rozbudowany gzyms koronujący, zaś całość jest zwieńczona szczytem o falistym wykroju. Wnętrze świątyni utrzymane jest w barokowym stylu. Kościół pw. św. Ducha sąsiaduje z gmachem ratusza znajdującym się przy placu Władysława Łokietka i z kamienicą przy ul. Krakowskie Przedmieście 1–3.

Lublin – stolica woj. lubelskiego – jest położony 152 km na południowy-wschód od Warszawy, przy drodze nr 17 do Zamościa.  Świątynia znajduje się przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017.

  • Elewacja od Krakowskiego Przedmieścia

  • Elewacja od ul. Świętoduskiej

  • Nowy Ratusz